fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
annons (150 × 40 mm)

Det blåser friska vindar på Gottsta förskola. Nu ligger förslag på bordet att investera i förskolan och bygga en ny ventilation. 

annons (150 × 40 mm)

Norrtälje kommun avser att byta ut ventilationsanläggningen på Gottsta förskola på grund av uppnådd teknisk livslängd och ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Det är låga luftflöden, dålig värmeåtervinning, otäta kanaler och mycket svåråtkomliga aggregat vid service. Föreslagen åtgärd bedöms av kommunen vara nödvändig för att nuvarande förskoleverksamhet ska kunna bedrivas enligt gällande myndighetskrav.

De befintliga ventilationsaggregaten från 1977 har en dålig värmeåtervinning och för låga luftflöden. Aggregaten är mycket oåtkomliga vid servicearbeten och den obligatoriska ventilationskontrollen är ej godkänd. För att åtgärda dessa problem föreslås att två nya fläktrum byggs vid fasadliv för att underlätta service och åtkomlighet, de två befintliga ventilationsaggregaten byts ut mot två nya inklusive kanaldragningar. Ovanstående åtgärder kommer att gagna verksamheten som bedrivs genom att en god inomhusmiljö för barn och personal då erhålls. 

Beslutas väntas tas den 16 augusti.

annons (150 × 40 mm)
annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook