Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Det kanske kändes som igår när det hände. Ingen kunde undkomma bedrövelsen. Men till slut gick det att komma på. Ryssen kom. Tusentals gårdar brann ner som en hämnd för att vi stödde fel sida i kriget. Man kan tro att Rospiggen glömt detta. Men icke. Det lever kvar i sinnet hos varenda levande själv. Som att det orättfärdiga har letat sig in i varenda DNA-molekyl likt ett november-regn alltid hittar sin väg nerför nacken på väg till busstationen.

Detta är ett annat block.

Facebook Comments Box
Show CommentsClose Comments

Leave a comment