Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Körde rattfulla med kniv och droger i bilen – fick dagsböter

Norrtälje: Två tjejer, bägge 20 år gamla blev i slutet av september dömda till dagsböter för rattfylleri, vårdslöshet i trafik och ringa narkotikabrott. Den ena av tjejerna blev dessutom dömd för brott mot knivlagen och olovlig körning. Båda kvinnorna blev dömda till dagsböter.

Två kvinnor i 20-årsåldern blev i slutet av juli 2020 stoppade av en polispatrull i Centrala Norrtälje. Enligt vittnesuppgifter från polisen skall tjejerna ha genomfört ett så kallat förarbyte mitt under bilfärden när de såg polisbilen. De bägge tjejerna har vidare erkänt detta i förhör.

Narkotikapåverkade
När kvinnorna blev stoppade av polisen hittade man narkotikaklassade substanser, närmare bestämt Diazepam och Tramadol. 20-åringarna skall dessutom varit påverkade av Cannabis under bilfärden. En av tjejerna gjorde sig även skyldig till brott mot knivlagen eftersom man påträffat en morakniv i bilen på allmän plats. Kvinnan har hävdat att hon trodde att hon fick ha kniven och att anledningen varit självförsvar eftersom hon tidigare varit hotad och misshandlad.

Dagsböter
Tingsrätten dömer 20-åringarna till dagsböter. Den ena för rattfylleri, vårdslöshet i trafik och ringa narkotikabrott. Den andra blev dessutom dömd för brott mot knivlagen och olovlig körning. Kvinnorna har erkänt brotten de gjort sig skyldiga till och eftersom brotten är av sådan art att fängelse finns i straffskalan skall de även betala lagstadgad avgift till Brottsofferfonden om 800 kr.

Dömd för bedrägerier -lurade folk på Facebook

Norrtälje: En 61-årig man från Norrtälje kommun blev i slutet av september dömd till skyddstillsyn för flera fall av Facebookbedrägerier. 65-åringen skall betala skadestånd till sju brottsoffer.

En 65-årig man från Norrtälje kommun skall under perioden 3 mars 2019 – den 26 augusti 2019 haft annonser på Facebook i syfte om att lura andra användare på pengar.

Brottsoffren skall ha svarat på annonser och skickat avtalad summa pengar men inte fått varorna levererade. Mannen skall nu betala skadestånd till sju brottsoffer som blivit lurade av 61-åringen och blir dessutom dömd till skyddstillsyn.

Smugglade sprit – skulle ha brakfest trots Corona-restriktioner

Norrtälje: Två män, 58 och 57 år gamla, bägge från Norrtälje blev i onsdags dömda till fyra månaders fängelse respektive villkorlig dom med samhällstjänst för smuggling och olovlig befattning av smuggelgods. Polisen hittade nämligen 52,2 liter starksprit och 1552,32 liter starköl i en lätt lastbil I Rimbo som en av männen hävdade skulle användas till en fest för 230 personer, enligt polisutredningen.

Den 12 oktober 2020 utförde en polispatrull en kontroll av en lätt lastbil i Rimbo, eftersom polisen misstänkte att fordonet användes i strid mot ett brukandeförbud. I lastbilen satt två män, 58 respektive 57 år gamla från Norrtälje. I lastutrymmet kunde polisen hitta 52,2 liter starksprit och 1552,32 liter starköl – en mängd som är långt över gränsen vad som tullverket anser är för sitt eget eller sin familjs bruk.

Smuggelgodset skall enligt utredningen varit inköpt i Tyskland dagen före polisen stoppade de bägge männen. Inresan till Sverige skedde via Trelleborg till Roslagen, närmare bestämt Rimbo där männen blev stoppade.

Skulle ha brakfest trots restriktionerna?

58-åringen har i förhör hävdat att alkoholen skulle användas till en fest för 230 personer. Detta trots att både alkoholens mängd överskred gränsvärdena för vad tullverkets anser vara för sitt eget eller sin familjs bruk. Antalet människor till den tilltänkta festen stred även vid tidpunkten för brottet (oktober 2020) mot folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende antalet personer som får vistas i en och samma lokal.

Behövde pengar?

De bägge männen har enligt tingsrättens dom hävdat att de inte visste att man måste deklarera införseln av alkohol i landet. En SMS-konversation talar dock emot detta: – ”max pre-order per bil 1 000 sek… det blir 10 flak norrlands eller typ tre flak gindrinkar”, Skall 58-åringen ha skrivit till sin granne som åkt Ålandsbåten och undrat över hur mycket alkohol man får föra med sig, vilket talar för att 58-åringen mycket väl var införstådd med lagstiftningen. Alkoholen skall enligt utredningen ha kostat mellan 25 000 – 35 000 kr, en summa som är förhållandevis hög i jämförelse med vad 58-åringen erhåller i sjukpension per månad, nämligen 12 000 kr, enligt uppgifter ur tingsrättens dom.

”Kan du hjälpa mig med ytterligare 2 500 kr”, skall 58-åringen ha skrivit till en bekant, enligt utredningen. 58-årigen har dock hävdat att han behövde låna pengarna till reparationer av lastbilen samt kost och logi under resan.

Fängelse och villkorlig dom
Tingsrätten dömer 58-åringen till fyra månaders fängelse för smuggling och 57-åringen till villkorlig dom och samhällstjänst om 100 timmar för olovlig befattning av smuggelgods. De bägge männen åläggs även betala 800 kr vardera till Brottsofferfonden.

Hade hagelgevär, bomb, knark och dopningspreparat i källaren – dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst!

En 31-årig man blev förra veckan dömd till samhällstjänst och skyddstillsyn för vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, ringa narkotikabrott samt ringa dopningsbrott.

I december 2020 gjorde polisen en husrannsakan hos en 31-årig kommuninvånare efter att man misstänkt honom för ringa narkotikabrott. I husrannsakan hittade man ett repetergevär och ett avsågat hagelgevär med tillhörande magasin och skarp ammunition. Under utredningen har det även visats att vapnen varit stulna sedan en tid tillbaka. I mannens nattygsbord hittade man även narkotikaklassade droger. Vidare hittade polisen även 216 tabletter Stanozolol och 199 tabletter Metandienon, bägge dopningsklassade preparat.  

Ett bombliknande föremål hittades även i mannens källarförråd. Det skall ha varit en termos innehållande såväl tändkrut som svartkrut, likaledes tillståndspliktiga för vilka den dömde  mannen inte har innehaft för tiden vid domslutet. I huvudförhandlingarna har 31-åringen hävdat att han beslagtagit de påträffade vapnen och termosbomben av en kamrat, eftersom kamraten ämnat använda föremålen på ett farligt sätt, enligt uppgifter från tingsrättens dom. Källarförrådet i vilket vapnen och bomben påträffats, skall ha varit låst med en nyckel som bara 31-åringen haft tillgång till samt varit försett med larm. Detta har man tagit hänsyn till avseende påföljden för brotten. 

Tidigare straffad

31-åringen förekommer sedan tidigare hela tolv gånger i belastningsregistret, senast 12 november förra året, då för ringa stöld. Han är tidigare även dömd för bland annat ringa vapenbrott vid två tillfällen och ringa narkotikabrott. Enligt tingsrättens dom ligger dock dessa brott så långt bak i tiden (2013 resp. 2014) varför tingsrätten gjort bedömningen att dessa inte påverkar påföljden för de aktuella brotten. Mannen är även dömd för misshandel 2012. 

Skyddstillsyn och samhällstjänst

I domen framkommer det att brotten 31-åringen gjort sig skyldig till är av sådan art att påföljden bör vara fängelse. Tingsrätten beslutar emellertid att döma mannen till skyddstillsyn och 120 timmars samhällstjänst eftersom man tagit hänsyn till förmildrande omständigheter. Omständigheter såsom bakgrunden till innehavet, sättet och platsen vapnen förvarats på, samt avsaknaden av en konkret risk för att vapnen skulle komma till brottslig användning. 31-åringen åläggs även betala 800 kr till Brottsofferfonden.

Hustrumisshandlare dömd till fem månaders fängelse

En 65-årig man från Norrtälje kommun blev i förra veckan dömd till fem månaders fängelse för misshandel och olaga hot mot sin fru och flera fall av olaga hot mot sin son och sonhustru.

Det var i Augusti i år som polis och ambulans tillkallades till en tätort utanför Norrtälje efter att anhöriga till den dömde 65-åringen larmat polisen om en misshandel. Misshandeln skall ha ägt rum i parets gemensamma husbil. Sonen till paret larmade polisen efter att ha funnit sin mor efterföljande morgon, sovandes i hans firmabil varefter modern berättat att hon under natten blivit misshandlad av 65-åringen. 

Sexuella övergrepp? 

65-åringen och dennes hustru har under tiden för utredningen varit ett par länge och har barn tillsammans. Paret har sedan en tid tillbaka varit permanent bosatta utomlands och var på besök hos deras son och sonhustru i augusti för att få träffa sina barnbarn. Barnbarn som de endast träffat ett fåtal gånger tidigare, enligt uppgifter från polisutredningen.

Enligt polisens utredning skall sonen till den dömde mannen brutit kontakten med fadern redan 2018, efter att han fått tillbaka minnesbilder från barndomen av att ha blivit utsatt för grova sexuella övergrepp, av bland andra den dömde 65-åringen. Anklagelser som 65-åringen bestämt förnekat och menat att dessa, enligt honom falska minnen måste härledas från samtal med en av de pastorer som sonen skall ha haft kontakt med. Den dömde menar att pastorn på något sätt skall ha framkallat dessa falska minnen. Förundersökningen avseende brottsmisstankarna enligt ovan lades emellertid ned och brottsmisstankarna har avskrivit innan huvudförhandlingarna.

Misshandel och hot om sexuellt våld

65-åringen skall enligt uppgifter från tingsrättens dom varit berusad under stora delar av den aktuella helgen för händelsen. Det var under lördagskvällen som hustrun till 65-åringen skall ha blivit misshandlad. Målsägande skall ha knackat i väggen i deras husbil eftersom den dömde spelade hög musik. 65-åringen har då ha blivit fly förbannad och dragit ned henne på golvet och sedermera utdelat flertalet knytnävsslag mot målsägandens ena arm samt ett till två slag mot ena låret.  

Under helgen skall han förutom misshandeln även vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till olaga hot mot såväl sonen som sonhustrun. Hot om fysiskt våld och hot om sexuellt våld med sexistiska antydningar, enligt målsägandena. Tingsrätten har bedömt att målsägandenas uttalanden är trovärdiga och ligger till grund för tingsrättens bedömning avseende olaga hot.  

Fem månaders fängelse

Enligt domslutet döms 65-åringen till 5 månaders fängelse för misshandel och olaga hot. Han skall även betala ut skadestånd till hustrun och sonhustrun om totalt 37 690:-. Den dömde har själv erkänd misshandeln men förnekat gärningarna om olaga hot.