Afrikansk svinpest i Sverige – Norrtälje kommun uppmanar till försiktighet

publicerad 22 september 2023
- av Redaktionen

Med flera fall av afrikansk svinpest i Västmanlands län tar Norrtälje kommun aktiva åtgärder för att förhindra spridningen till kommunen. Medan människor och andra djur är säkra beträffande risken för smitta, kan sjukdomen ha förödande konsekvenser för grisnäringen.

Afrikansk svinpest är en smittsam sjukdom som enbart drabbar vildsvin och tamgrisar. Trots att människor och andra djur är immuna mot sjukdomen, kan effekterna på grisnäringen vara katastrofala.

– Man behöver inte vara orolig för att människor eller andra djur än grisar ska smittas. Det som kan hända är att tamgrisar smittas och vi har flera grisuppfödare i Norrtälje kommun. I värsta fall kan viruset slå ut hela grisnäringen i Sverige, det vore självklart förödande, säger Åsa Szabad Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Norrtälje kommun, i ett pressmeddelande.

För att förhindra ett sådant scenario uppmanar Mattsson allmänheten att vara försiktiga.

– För att det inte ska hända behöver vi göra vad vi kan för att minska spridningen av smittan. Det alla kan göra är att se till att inte kasta matrester i naturen, skydda matkomposter och sprida budskapet vidare.

Norrtälje kommun, i samarbete med Samverkan Stockholmsregionen (SSR), är beredd att agera om smittan skulle nå Stockholms län. Kommunen håller sig uppdaterad genom tät kontakt inom SSR, som i sin tur samarbetar med Jordbruksverket och andra länsstyrelser.

För att förhindra smittspridning rekommenderar kommunen:

  • Slänga matrester i soporna.

  • Kompostera matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan nå.

  • Undvika att mata grisar med matavfall.

  • Följa restriktionerna i de smittade zonerna som fastställts av Jordbruksverket.

  • Undvika att ta med korv, kött och andra charkvaror från länder där afrikansk svinpest finns.

  • Rengöra stövlar, utrustning och tvätta hundar efter jakt i länder med smittspridning.

Slutligen uppmanas allmänheten och jägare att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA).

FOTO: Norrtälje kommun

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!