Ambulanshelikoptern stannar i Norrtälje: Kriget i Ukraina påverkar baseringsbeslut

publicerad 29 april 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Region Stockholm beslutar att ändra riktning och behålla ambulanshelikoptertjänsten i Norrtälje, trots tidigare planer på att flytta den till Ullna i Österåker. Förändrade förutsättningar och säkerhetsläget ligger bakom beslutet.

Under sommaren 2021 beslutade Region Stockholm att ambulanshelikoptertjänsten skulle flyttas från Norrtälje till Ullna i Österåker. Beslutet grundades på nya säkerhetskrav och oenighet mellan regionen och markägaren om hur den nya anläggningen skulle upplåtas.

Ambulanshelikoptrarna har haft en tillfällig bas vid Mellingeholms flygplats i Norrtälje sedan september 2017. Efter en omfattande baseringsutredning beslutades det 2021 att flytta verksamheten till Ullna i Österåker.

Sedan beslutet 2021 har förutsättningarna förändrats. Enligt regionen har kriget i Ukraina påverkat det nationella säkerhetsläget, vilket lett till höjda säkerhetskrav för den framtida placeringen. Markägaren i Ullna har uttryckt intresse för att bedriva annan helikopterverksamhet nära regionens planerade bas, något som regionen inte anser vara möjligt med hänsyn till säkerheten. Dessutom har ett annat upplägg än det ursprungliga arrendeavtalet föreslagits.

Peter Bolin, chef för prehospital vård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, uttalar på regionens hemsida att regionen nu behöver överväga fler baseringsalternativ för att säkerställa tjänsten i framtiden. Ambulanshelikopterverksamheten kommer således att fortsätta i Norrtälje.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!