Användning av mätplatta skall minska övervikt hos barn

publicerad 16 november 2023
- av Redaktionen
Sjuksköterska Susann Janze, barnläkare Ellinor Ristoff, sjuksköterska Hillevi Andersson och enhetschef Viktoria Hägerfelth med mätplattan som kan användas i hemmet.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM) på Norrtälje sjukhus rapporterar lovande resultat med en innovativ mätplatta, som hjälper till att minska och stabilisera BMI hos barn med övervikt och obesitas.

I kampen mot övervikt och obesitas hos barn har BUM på Norrtälje sjukhus infört en mätplatta för hemmabruk. Plattan som saknar en traditionell viktskala, är kopplad till en app där föräldrar och barn kan se utvecklingen av barnets BMI i form av ett diagram med feedback.

Sjuksköterskan Hillevi Andersson på BUM beskriver i ett pressmeddelande från Tionhundra mätplattan som ett “digitalt kompletterande verktyg” som används för att höja motivationen hos barn och föräldrar. Genom appen, som tillåter chatt med mottagningen vid behov, kan användarna se effekten av deras livsstilsförändringar direkt.

Lokal annonsör

–  Annars får man kanske vänta mellan en och tre månader på att se resultatet av de förändringar man gör, säger banrläkaren Ellinor Ristoff som är nöjd med verktyget, i ett pressmeddelandet.

Behandlingen är ett samarbete mellan vårdpersonal, barn och föräldrar, och involverar allt från hälsosamtal till fysiska besök. Mätplattan blir en del av behandlingen när det anses passande i interventionen.

Hos en majoritet av de patienter som har använt mätplattan syns ett lägre eller stabiliserat BMI. Just nu är det ett fyrtiotal barn som har en platta hemma. Mätplattan går att använda på barn från tre år, men på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen ser man framför allt behovet hos lite äldre barn, skriver de i pressmeddelandet.

–  Tonåringar är en grupp där det är svårare att få positiva resultat. De bestämmer mer själva och de kanske har egna pengar som de kan köpa godis, mat och dryck för. Motivationen kan vara extra svår. Men för just den här gruppen fungerar plattan väldigt bra, säger Ellinor Ristoff.

Lokal annonsör

Hillevi Andersson, Ellinor Ristoff och Susann Janze är överens om att kunskapen om barnobesitas generellt är för låg, även i vården.

– Obesitas är en sjukdomsdiagnos och man har rätt till vård. Det är barnet och familjen som måste göra jobbet, men vi ska ge ett så bra stöd det bara går.