Så ska Återvinningscentralerna bli bättre

publicerad 12 mars 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE KOMMUN. Norrtälje Vatten och Avfall vill göra det enklare för besökarna att bidra till återvinning och återbruk. Återvinningsstationerna Salmunge, Häverö och Görla skall uppgraderas och ombyggnaden kommer att anpassas efter behoven på respektive anläggning och ske i etapper för att minimera störningar under tiden.

– Det finns behov av att se över flödena inne på anläggningarna, så att vi
får kortare köer och högre säkerhet. Vi vill separera tunga fordon från
besökare i största möjliga mån, säger avfallschef Lars Ekman.

Arbetsmiljön för de anställda behöver också förbättras, då vissa
personalutrymmen är rejält eftersatta. Dessutom ger projektet en möjlighet att anpassa återvinningscentralerna efter den så kallade avfallstrappan, som säger att man i första hand ska minimera avfallet, i andra hand återanvända och om inte det går lämna till återvinning, skriver Norrtälje Vatten och Avfall i ett pressmeddelande.

Lokal annonsör

– På Görla är planen att bygga en ny infart från Gösvägen, där det står en
återvinningsstation i dag. Tanken är att besökare som bara har återbruk
och pant att lämna ska kunna köra rakt igenom utan att åka upp på
rampen där alla de andra fraktionerna finns, säger Lars Ekman.

Görla återvinningscentral hade cirka 231 000 besök under 2021, att jämföra med 185 000 två år tidigare eller med Häverö och Salmunge som tillsammans hade 157 000 besök 2021. På Görla behövs alltså även en utökning av området. Just
nu pågår samråd för miljötillstånd, där grannar och allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter.

Än återstår några beslut innan spaden kan sättas i marken, men något som kan komma att ske redan i år är att byta ut alla skyltar.

– Nuvarande skyltar är ganska slitna och de skiljer sig åt mellan
anläggningarna. Nu ska vi ansluta oss till en Sverigestandard, avslutar Lars Ekman. 

Lokal annonsör

FOTO: Norrtälje kommun