Åtgärdsplan tas fram efter sommarens bemanningsproblem på Sjukhuset

publicerad 28 augusti 2022
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Sjukhuset var under en period i stabsläge på grund av personalbrist och hög beläggning. Nu tas en åtgärdsplan fram för att minska risken för ytterligare bemanningsproblem.

– Det är ingen tvekan om att det varit en extraordinärt tuff sommar, som vi bara klarat tack vare medarbetarnas fantastiska insatser och samarbete över alla gränser, säger VD Peter Graf i en intervju om den mycket ansträngda semesterperioden i flera av Tiohundras verksamheter, säger Tiohundras VD Peter Graf i ett pressmeddelande.

Redan innan sommaren stod det klart att det var ett skört läge avseende bemanning och när spridningen av Covid-19 ökade blev situationen på Norrtälje sjukhus mycket besvärlig.

Lokal annonsör

– Ökningen av covid-19 har inneburit fler smittade patienter, vilket kräver mer resurser. Samtidigt har vi haft många sjuka medarbetare. Kombinationen har gjort det extra tufft, säger Peter Graf.

Sjukhuset befann sig i stabsläge under perioden 19 juli till och med 11 augusti, för att kunna allokera resurserna på bästa sätt.

– Det är bara tack vare alla fantastiska medarbetare vi har klarat det här. Man har verkligen samarbetat över alla gränser på bästa sätt, när luckor uppstått i bemanningen och vi tvingats planera dag för dag. Jag vill verkligen tacka alla för de insatser ni gjort den här sommaren, säger Peter Graf.

Nu påbörjas alltså en utvärdering av sommaren för Sjukhusets samtliga verksamheter.

Lokal annonsör

– Vi ska sätta oss ner direkt och stämma av hur det varit, och vad vi kan göra annorlunda. Vi behöver ha en åtgärdsplan inför nästa år. Så här vill vi inte ha det igen, avslutar Peter Graf.