Beronius om höjd hastighetsgräns för A-traktor: “Det kommer leda till färre irritationsmoment i trafiken”

publicerad 31 mars 2024
- av Daniel Rämsell
EU:s förslag om att höja åldersgränsen för att få köra A-traktor från 15 år till 16 år och öka hastighetsgränsen till 45 km i timmen har väckt reaktioner hos såväl allmänhet som politiker.
Annons:

EU:s förslag om att höja åldersgränsen för att få köra A-traktor från 15 år till 16 år och öka hastighetsgränsen till 45 km i timmen har väckt reaktioner hos såväl allmänhet som politiker. Robert Beronius, ordförande för barn- och skolnämnden, delar med sig av sina tankar kring hur förändringarna kan påverka Norrtäljebornas vardag.

EU-parlamentets förslag om att höja ålders- och hastighetsgränserna för A-traktorer är en del av en omfattande revidering av EU:s körkortsregler. Förslaget, som nu gått vidare till förhandling med medlemsstaterna, innebär att åldersgränsen för att få köra A-traktor höjs från 15 år till 16 år och att hastighetsgränsen ökas till 45 kilometer i timmen.

– Det är klart att de nya reglerna kommer göra det svårare för en del elever att ta sig till och från skolan, även om det för de allra flesta mer handlar om bekvämlighet än om nödvändighet. Men det är en frihetsinskränkning och bekvämlighet kan vara nog så viktigt. Framförallt när det gäller att åka till fritidsaktiviteter och till och från exempelvis ett sommarjobb, säger Robert Beronius (L), ordförande för barn- och skolnämnden.

Mellan åren 2016–2022 inträffade sammanlagt 1118 olyckor där A-traktorer varit involverade men om höjd åldersgräns kommer att minska antalet olyckor eller inte kvarstår att se.

– I den andra vågskålen ligger förstås att antalet olyckor med A-traktorer har ökat markant på senare år, flera med dödlig utgång. Om höjd åldersgräns är rätt väg att gå vet jag inte, men det är klart att det spelar roll. Särskilt med tanke på att hastighetsbegränsningarna för A-traktorer nu höjs till 45 kilometer i timmen, vilket är betydligt mer än de 30 kilometer i timmen som nu gäller.

– De allra flesta kommer nog därför att se de nya reglerna som någonting positivt, när de köbildningarna som A-traktorerna idag orsakar minskar. Det kommer leda till färre irritationsmoment i trafiken, avslutar Beronius.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!