fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
annons (150 × 40 mm)
Detta är en diskussionstext. Skribenten svarar för åsikterna i artikeln.

Liberalerna vill införa en ny friskolereform för ökad kvalitet och förbättrad likvärdighet i hela skolsystemet. Den nya reformen ska värna det fria skolvalet och möjligheten för bra friskolor att fortsätta verka. Tydliga regler och striktare krav ska samtidigt stoppa oseriösa aktörer från att starta och driva skolor. Vi vill införa en sanktionstrappa för de skolor som sviker elever.

Liberalerna tror på både kunskap och frihet. Vi tror inte att det står i motsats till varandra, vilket Socialdemokraterna tycks helt övertygade om. I stället för att begränsa skolvalet och minska resurser till alla elever som går på en fristående skola vill vi förbättra skolvalet och satsa 16 miljarder mer än regeringen på skolan.

Liberalerna inrättade Skolinspektionen år 2008 i syfte att värna elevers rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet. Sedan dess har vi aktivt verkat för att tillsynen och konsekvenserna för skolor som missköter sitt uppdrag har stärkts. Det har varit viktigt – men inte tillräckligt. Därför vill Liberalerna att:

– Viten ska bränna, inte svida. Om Skolinspektionen hittar brister i en skola kan huvudmannen bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. I snitt är vitesbeloppet endast 500 000 kronor. Det gör det möjligt för huvudmän att spara pengar genom sämre kvalitet och fortsätta tills dess att ett eventuellt hot om vite inkommer. Vi menar att det alltid måste kosta mer än vad en huvudman kan spara på att dra ner kvaliteten på elevernas utbildning. Liberalerna föreslår därför att vitesbeloppen ska fördubblas och utkrävas direkt.

– Stoppa vinstutdelning som sker på elevernas bekostnad. Det är direkt olämpligt om elever går miste om stöd, resurser eller undervisningsmaterial på grund av att pengarna i stället tas ut som vinst. Om Skolinspektionen finner brister i undervisningen som sannolikt orsakats eller förvärrats av vinstuttag från skolan ska myndigheten kunna utfärda ett vinstutdelningsförbud till huvudmannen. Förbudet ska gälla fram till dess att myndigheten eventuellt kan bekräfta att bristerna har åtgärdats.

– Sverige måste ha högre ambitioner än att elever ska klara godkänt. Det är bra att Skolinspektionen har ett tydligt uppdrag att granska skolor där många elever inte lyckas uppnå godkända betyg, men vi menar att likvärdighet även handlar om att elever med högre betyg får utmaningar och slipper sitta och rulla tummarna på lektionerna i skolan. Liberalerna vill därför ge Skolinspektionen i särskilt uppdrag att i högre utsträckning granska om duktiga och högpresterande elever får de utmaningar och det stöd de behöver för att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling.

Det är dags för en utbildningspolitik som sätter studiero och kunskap i första rummet. Som inte försöker fly från sina misslyckanden genom att avskaffa underkänt eller skylla alla skolans problem på några få friskolor. Om Liberalerna får ditt förtroende kan du räkna med att vi sätter skolan först.

Robert Beronius (L), kommunalråd

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook