Eldningsförbud i hela länet

publicerad 12 maj 2023
- av Redaktionen

Länsstyrelsen har infört ett eldningsförbud i hela Stockholms län som började gälla kl 18.00 på torsdagen. Förbudet kommer att vara i kraft tills vidare på grund av hög brandrisk i skog och mark.

I ljuset av den senaste tidens varma och torra väder har Länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster och baserat på SMHI:s väderprognoser, beslutat att införa eldningsförbud i hela Stockholms län. Detta förbud trädde i kraft kl 18.00 den 11 maj 2023 och kommer att gälla tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att det är strängt förbjudet att elda, grilla eller bränna fast bränsle (såsom ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Lokal annonsör

Trots detta förbud är det fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att grillutrustningen är utformad och placerad på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för brandspridning. Grillning är också tillåten på fasta grillplatser på offentliga platser. En fast grillplats definieras som en eldstad som är omgärdad av obrännbart material för att förhindra spridning av eld.

Det är viktigt att notera att den som eldar alltid är ansvarig om något går fel, även om riktlinjerna för eldning följs. Var alltid försiktig och säkerställ att lämplig brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. De som avsiktligt eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan bli bötfällda.

För mer information om eldningsförbudet, besök Länsstyrelsens officiella webbplats eller kontakta din lokala räddningstjänst.

FOTO: Länsstyrelsen

Lokal annonsör