fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fler sjuksköterskor och kortare väntetider för operation på Norrtälje SJukhus

annons (150 × 40 mm)

NORRTÄLJE. Norrtälje sjukhus har arbetat mycket under året för att komma ikapp den vård som skjutits på under pandemin. De allra flesta får nu sin behandling inom ramen för vårdgarantin och för vissa typer av operationer är väntetiden mycket kort.

// annons för både mobil och desktop //

annons (150 × 40 mm)

– Tack vare noggrann planering, effektivt utnyttjande av operationssalarna och välfungerande samarbete på sjukhuset så är vi nu tillbaka till samma läge som vi var under 2019, innan pandemin. Jag var inte säker på att vi skulle klara det så snabbt, men med målmedvetet, hårt arbete lyckades det, säger Lina Papunen, enhetschef för operationsavdelningen på Norrtälje sjukhus, i ett pressmeddelande.

Samtliga operationssalar på Norrtälje sjukhus är i bruk och det görs i snitt 20 operationer per dag. I stort är detta en situation som läget såg ut redan i våras men som tvingades ändras på när sjukhuset övergick till stabsläge, för att fokusera på den akuta vården.

– I dag uppfyller vi vårdgarantin i de allra flesta fall. Vissa kirurgiska ingrepp kan vi erbjuda tid för nästan direkt, medan det är lite längre väntetid till avancerade ortopediska operationer, säger verksamhetschef Catarina Pommer, i pressmeddelandet.

Under 2022 har Norrtälje sjukhus utfört 130 fler höft- och knäplastikoperationer än man gjorde under hela 2021. Vid behov av en ny höft- eller knäled får man i nuläget oftast en operationstid inom fyra månader.

– Den något längre väntetiden beror bland annat på att ingreppen kräver inläggning på vårdavdelning efter operationen. Många som fick sin operation uppskjuten på grund av pandemin har nu ett försämrat hälsotillstånd, vilket också påverkar vårdtiden. Vi har ett begränsat antal vårdplatser och behöver just nu hålla platser stängda för att klara bemanningen. Dessutom påverkas vi av kommunens demografi. Vi har en hög andel äldre, vilket innebär ett större behov av till exempel höftprotesoperationer, säger Catarina Pommer.

Resurserna på operationsavdelningen utnyttjas även när vårdplatserna är fyllda, då man istället prioriterar mindre operationer, som inte kräver vård på avdelning i efterförloppet.

– Vi vill hjälpa alla på bästa sätt och så snabbt som möjligt, men patientsäkerheten går alltid först och vi behöver också ha beredskap för den akuta vården. Halka på gator och trottoarer innebär till exempel med stor säkerhet att vi får operera hand- och fotleder, säger Lina Papunen.

Sjukhuset har på sistone rekryterat fler sjuksköterskor och man hoppas på att vårdplatsläget skall förbättras under 2023.

– Det kommer i så fall att ytterligare kunna snabba upp vårt operationsflöde, vilket i sin tur kan innebära än kortare väntetider, säger Pommer.

Att göra ett effektivt operationsprogram kan liknas med att lägga ett svårt pussel, som involverar stora delar av sjukhuset, från mottagning till vårdavdelning, operations- och uppvakningsavdelning och den efterföljande rehabiliteringen. Ett oväntat återbud kan ställa till stora problem, skriver Tiohundra.

– Självklart kan det uppstå situationer som innebär att man måste ställa in en planerad operation. Men jag vill uppmana den som fått en operationstid att verkligen försöka ta den. Förutom det kloka i att prioritera sin egen hälsa, bidrar man då också till att vi kan fortsätta att minska väntetiderna. Det är svårt för oss att hinna förbereda en ny patient för operation när vi får en avbokning med kort varsel, säger Lina Papunen.

– Jag vill passa på att tacka alla medarbetare på Norrtälje sjukhus som tillsammans gör att vi kan erbjuda Norrtäljeborna en god och säker vård, med korta väntetider, säger Tiohundras VD Peter Graf.

FOTO: Tiohundra

// mobilannons //

annons (150 × 40 mm)

// desktopannons //

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook