Flera avstängningar av vägar i Norrtälje väntar

publicerad 12 april 2023
- av Redaktionen
Annons:

NORRTÄLJE. Stora Brogatan i Norrtälje kommer i maj restaureras, vilket innebär att gatan delvis kommer att stängas av. Det berättar kommunen i ett pressmeddelande.
Flera andra arbeten kommer också påverka framkomligheten under våren och sommaren.

Kommunen beräknar att arbetet kommer att pågå under perioden 3 maj till 16 juni. Arbetet innebär att det kommer att utföras planfräsning, vilket innebär att ojämnheter och skador då asfalten tas bort, därefter kommer Stora Brogatan att asfalteras med nytt slitlager och nya linjer kommer att målas. Denna process kommer att medföra begränsad framkomlighet på de platser där arbetet utförs och det kommer även att sättas upp parkeringsförbud. Vi ber därför om att ni visar hänsyn och planerar er resa i god tid under denna period.

Mellan 17 april och 23 juni pågår blästrings- och målningsarbeten av räckena på Stora Brogatsbron, vilket innebär delvis avstängning för både gång- och motortrafik.

Under arbetets gång kommer ena sidan av bron att hållas öppen då arbetet utförs på en sida i taget. Trots begränsad framkomlighet kommer vägtrafiken att hållas öppen under hela arbetstiden med minst 2,5 meter.

På grund av blästrings- och målningsarbeten även på Gallbron kommer gångbanan att stängas av mellan 17 april och 31 juli. Detta kommer också att medföra växelvis motortrafik på bron.

Arbetet kommer att ske i två omgångar och ena sidan av bron kommer att stängas av i taget.

Under två veckor i april kommer Rögårdsgatan vid Lilla torget i Norrtälje att vara avstängd för trafik på grund av schaktarbeten. Detta är på grund av att vattenservisen ska bytas ut och en spolbrunn ska installeras.

Skutgatan i Norrtälje stängs av mellan 12 april och 2 juni på grund av projektet Tjärleken i Norrtälje hamn. Trafiken kommer att ledas om och omledningsskyltar kommer att sättas upp för att guida trafiken.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!