Förbättrade rutiner inom Tiohundra ökar patientsäkerheten för brukare inom LSS

publicerad 15 mars 2024
- av Nicklas Salmin
Ett nytt verktyg för att samla viktig information om brukare inom LSS-boenden, har nu fullt implementerats av Tiohundra för att höja vårdkvaliteten och säkerställa patientsäkerheten vid akutvård.

Ett nytt verktyg för att samla viktig information om brukare inom LSS-boenden, har nu fullt implementerats av Tiohundra för att höja vårdkvaliteten och säkerställa patientsäkerheten vid akutvård.

Tiohundra har tagit ett steg framåt för att förbättra vården och öka patientsäkerheten inom sina LSS-boenden genom att implementera “Akutmapp” där viktig information om brukare lätt skall vara tillgänglig i händelse av att man behöver söka akut vård.

Akutmappen skall samla essentiell information om brukarna, såsom bemötandeplaner, läkemedelslistor och standardiserade akutblanketter, för att säkerställa en smidig och informerad vårdprocess vid akuta situationer.

Mappen, som redan är en etablerad del av rutinen i vård- och omsorgsboenden, har nu även blivit en standard även inom Tiohundras LSS-gruppboenden och inkluderar även en bemötandeplan.

– Bemötandeplanen kan till exempel handla om hur en brukare med begränsningar i sitt tal, istället kommunicerar med hjälp av bilder. Det handlar om att brukaren och vårdpersonalen ska förstå och kunna kommunicera med varandra på bästa sätt, berättar Malin Gustafsson, enhetschef inom LSS och en av initiativtagarna till införandet av mappen, i ett pressmeddelande.

Akutmappens standardiserade blankett kompletterar den individuellt anpassade informationen med detaljer som kan vara avgörande för en framgångsrik och säker vårdprocess, inklusive hjälpmedel och kontaktuppgifter till anhöriga och boendet.

– Nu riskerar ingen viktig information att försvinna på vägen och brukare kan få rätt stöd och omhändertagande av vårdpersonalen, säger Gustafsson.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!