Gångtunneln under Estunavägen blir konstprojekt för barn

publicerad 24 februari 2024
- av Daniel Rämsell
Gångtunneln under Estunavägen blir konstprojekt för barn.

Barn från Norrtälje kommun skall tillsammans med en konstnärsgrupp skapa glada skolvägar genom konst.

Ett nytt konstprojekt tar form under våren 2024, där tunneln under Estunavägen, vid Norrtälje kommun ska omvandlas till ett levande konstverk. Initiativet drivs av konstnärsgruppen “Streetcorner” i samarbete med flera aktörer i Norrtälje kommun och syftar till att göra passagen tryggare och mer inbjudande barn.

Projektets ambition är att göra tunneln till en plats som uppskattas av alla som använder den, särskilt de yngsta som passerar på väg till och från skolan. Genom att förvandla tunneln till ett konstverk hoppas man på att skapa en säkrare och mer uppskattad passage för de boende i området.

– Tunneln är sliten och trist och har också upplevts som läskig av vissa barn. Genom projektet förvandlas den till ett spännande konstverk. Vi kommer också att bygga om gång- och cykelvägen från tunneln och väster ut så att den blir säkrare och attraktivare, säger Carolina Sahlén
Projektledare Hållbar stadsutveckling.

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer, inklusive Samhällsbyggnadskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen, Wigulfskolan, Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen, och är en del av större satsningar på trygghet och aktivitet i kommunen.

Ett viktigt mål med glada skolvägar är att göra barnens vardagliga rutter mer engagerande och roliga, vilket i sin tur skall uppmuntra till användning av säkra vägar.

– Stråket är viktigt för inte minst barns vardagstransport och miljö. Det är ett trafiksäkert alternativ och genom att kunna göra denna miljö roligare och bättre hoppas vi bidra till att den används mer i stället för sämre vägval.  Vi hoppas också lägga grunden för ett långsiktigt intresse för konst och gestaltad livsmiljö hos de medverkande barnen. Lekfullt gestaltade livsmiljöer, Glada skolvägar och involvering av invånarna  är viktiga delar i stadsomvandlingsprojekt Övre Bryggårdsgärdets, förmedlar Carolina.

Projektet uppmanar till konst i tunneln – ser ni att det finns risk för att man uppmuntrar unga till att ägna sig åt så kallat klotter? Hur tar ni höjd för det?

– Konstprojektet är en lång medveten skapandeprocess som leds av professionella konstnärer och där barngruppen bidrar både till innehåll och produktion, säger Carolina. Process, teknik och resultat är en motsats till klotter. Kommunens bedömningsgrupp kommer också att granska och godkänna skissen för konstverket innan målningen uppförs, fortsätter hon.

– Denna typ av projekt skapar stolthet och stärker gemenskap, speciellt när processen varit medskapande, och sådana platser och konstverk utsätts generellt för mindre skador än andra platser. Streetcorner har genomfört många liknande projekt. Erfarenheterna från liknande projekt på andra orter är goda, avslutar Carolina.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!