Gratis skolfrukost i pilotprojekt på Elmstaskolan och Norrsundskolan

publicerad 25 februari 2024
- av Redaktionen

Elmsta och Norrsundskolan kommer att erbjuda gratis skolfrukost till sina elever under en åtta veckors period som en del av ett nytt pilotprojekt. Syftet med initiativet är att utvärdera intresset och möjligheterna för eleverna att delta samt att undersöka om en gemensam skolfrukost kan bidra till bättre studiero och ökat lärande bland eleverna.

Projektet, som drivs av Norrtälje kommun, är ett politiskt initiativ och dess utfall ska rapporteras till Barn- och skolnämnden. Frukosten kommer att serveras innan skolstart, mellan 7.30 och 7.50, i respektive skolas matsal utan att påverka den ordinarie skoltiden. För att säkerställa en lugn och trevlig frukoststund kommer en vuxen att närvara.

Frukostutbudet kommer att variera men främst bestå av näringsrika alternativ såsom mjölk, smörgåsar, yoghurt och flingor. Projektet inleds vecka 10 och avslutas vecka 18, med målet att fler elever ska få en bra start på dagen och därmed kunna koncentrera sig bättre på sina studier fram till lunch.

Robert Beronius (L), ordförande i Barn- och skolnämnden, understryker vikten av projektet.

– Genom att erbjuda frukost på våra skolor hoppas vi att fler elever orkar fokusera på lektionerna fram till lunch. Vi ser tyvärr att alltför få elever äter frukost innan skolan, vilket påverkar lugnet i klassrummen. Detta initiativ är ett steg mot att skapa en bättre skolmiljö för alla elever, och i förlängningen leda till höjda kunskapsresultat.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!