Grön laser mot Kanadagäss har sparat liv och pengar

publicerad 6 september 2023
- av Daniel Rämsell

NORRTÄLJE. Med problematiken med bajsande kanadagäss vid Norrtälje kommuns badstränder som bakgrund, vände sig kommunen till en ny och innovativ lösning: en grön laser – men hur effektiv har den nya metoden varit? Bad- och idrottschefen, Jessica Constantinou, ger oss en inblick i resultatet som visar en besparing av såväl liv som pengar.

För dem som besökt Norrtäljes badstränder de senaste somrarna har kanadagässens närvaro inte gått obemärkt förbi. Ständigt betande och avföring på gräsmattorna inte bara stör, utan riskerar också att försämra vattenkvalitén vid badstränderna. För att bekämpa problemet införde Norrtälje kommun grön laser – en metod tidigare använt av bland annat lantbrukare och flygplatser för att skrämma bort fåglar.

Har den nya metoden givit det resultat man hoppats på?

– För det första för vi statistik på hur många fåglar som finns på de bad som vi bekämpar med laser. Vi jämför också kostnader från föregående år gällande sanering av fågelbajs, säger Jessica Constantinou, Norrtäljes bad- och idrottschef.

När man blickar tillbaka på kostnaderna 2022 jämfört med 2023 ser man tydliga skillnader. Saneringskostnaderna uppgick till 556 213 kronor under 2022. Under 2023 har man hittills haft saneringskostnader på 329 234 kronor, vilket ger en besparing på 226 979 kronor, exklusive investeringen för den gröna lasern. Investeringskostnaderna för den gröna lasern skall ha uppgått till 141 300 kronor, vilket ger en total besparing på 85 679 kronor.

Antalet fågelliv som gått till spillo visar också en tydlig skillnad mellan åren 2022 och 2023. Under 2022 bedrevs nämligen skyddsjakt på 114 gäss jämfört med hittills 17 stycken i år. Sammanfattningsvis har man alltså hittills sparat på såväl plånbok som fågelliv, tack vare grön laser.

Trots de goda resultaten har många av de kommunala badplatserna tvingats stänga under sommaren på grund av otjänligt vatten.

Är Kanadagäss en orsak till det otjänliga vattnet?

– Samtliga kommunala badplatser i provtas varje månad avseende, escherichia coli (e. coli) och intestinala enterokocker under badsäsongen 15 maj–15 september. När värdena är utanför riktvärdena så är vattnet otjänligt och avrådan av bad annonseras på hemsida och på plats vid badplatsen. Då det är svårt att avgöra vad som gör vattnet otjänligt så kan vi inte ange anledningen då vi inte vet varför eller när det sker. Det kan vara utsläpp av båtar, det kan vara avföring från fåglar, det kan vara ämnen som spolas ner från stränderna/marken vid kraftigt regn, säger Jessica.

Otjänligt vatten under sommaren 2023

Kvarnsands 6 juli

Sandviken camping 6 juli

Kärleksudden 3 aug

Gillfjärden 10 aug

Mälby 10 aug

Mälby 17 aug

Kärleksudden 28 aug

Mälby 1 september

FOTO: Norrtälje kommun/pressbild

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!