Hade hagelgevär, bomb, knark och dopningspreparat i källaren – dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst!

publicerad 23 oktober 2021
- av Daniel Rämsell

En 31-årig man blev förra veckan dömd till samhällstjänst och skyddstillsyn för vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, ringa narkotikabrott samt ringa dopningsbrott.

I december 2020 gjorde polisen en husrannsakan hos en 31-årig kommuninvånare efter att man misstänkt honom för ringa narkotikabrott. I husrannsakan hittade man ett repetergevär och ett avsågat hagelgevär med tillhörande magasin och skarp ammunition. Under utredningen har det även visats att vapnen varit stulna sedan en tid tillbaka. I mannens nattygsbord hittade man även narkotikaklassade droger. Vidare hittade polisen även 216 tabletter Stanozolol och 199 tabletter Metandienon, bägge dopningsklassade preparat.  

Ett bombliknande föremål hittades även i mannens källarförråd. Det skall ha varit en termos innehållande såväl tändkrut som svartkrut, likaledes tillståndspliktiga för vilka den dömde  mannen inte har innehaft för tiden vid domslutet. I huvudförhandlingarna har 31-åringen hävdat att han beslagtagit de påträffade vapnen och termosbomben av en kamrat, eftersom kamraten ämnat använda föremålen på ett farligt sätt, enligt uppgifter från tingsrättens dom. Källarförrådet i vilket vapnen och bomben påträffats, skall ha varit låst med en nyckel som bara 31-åringen haft tillgång till samt varit försett med larm. Detta har man tagit hänsyn till avseende påföljden för brotten. 

Lokal annonsör

Tidigare straffad

31-åringen förekommer sedan tidigare hela tolv gånger i belastningsregistret, senast 12 november förra året, då för ringa stöld. Han är tidigare även dömd för bland annat ringa vapenbrott vid två tillfällen och ringa narkotikabrott. Enligt tingsrättens dom ligger dock dessa brott så långt bak i tiden (2013 resp. 2014) varför tingsrätten gjort bedömningen att dessa inte påverkar påföljden för de aktuella brotten. Mannen är även dömd för misshandel 2012. 

Skyddstillsyn och samhällstjänst

I domen framkommer det att brotten 31-åringen gjort sig skyldig till är av sådan art att påföljden bör vara fängelse. Tingsrätten beslutar emellertid att döma mannen till skyddstillsyn och 120 timmars samhällstjänst eftersom man tagit hänsyn till förmildrande omständigheter. Omständigheter såsom bakgrunden till innehavet, sättet och platsen vapnen förvarats på, samt avsaknaden av en konkret risk för att vapnen skulle komma till brottslig användning. 31-åringen åläggs även betala 800 kr till Brottsofferfonden.

Lokal annonsör