Här kan det bli förbjudet att tigga pengar utan tillstånd

publicerad 19 februari 2024
- av Daniel Rämsell
Tillstånd från polisen kan krävas för passiv pengainsamling.

Nya regler kan begränsa tiggeri i tätorternas centrum och vid handelsområden. Beslut väntas komma inom kort. 

Norrtälje kommun står inför en förändring där tiggeri inom specifika områden snart kan kräva polistillstånd. Reglerna är tänkta att gälla i centrum för tätorterna samt i närheten av mataffärer och andra handelsområden. Kommunfullmäktige skall behandla ärendet under våren. Eventuella ändringarna kommer därefter att anmälas till Länsstyrelsen och kan komma att träda i kraft från och med 1 april.

Förslaget inkluderar tio utvalda platser i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Älmsta där det framöver kan bli nödvändigt med ett godkännande för att utöva vad som beskrivs som ”passiv pengainsamling”, eller “Tiggeri”.

Enligt ett tjänsteutlåtande från kommunstyrelsekontoret anses tiggeri på dessa platser påverka den allmänna stadsbilden negativt.

”Tiggeri påverkar stadsbilden och kan av vissa upplevas som en otrygghetsfaktor, särskilt när det förekommer på platser där många människor rör sig, exempelvis utanför butiker, bankomater,
restauranger och återvinningsstationer”, skriver kommunstyrelsekontoret i ett tjänsteutlåtande.

I Utlåtandet pekar man även på att fenomenet med tiggeri, särskilt från EU-migranter, har blivit allt vanligare i Sverige under det senaste decenniet. Det finns rapporter från Rikspolisstyrelsen och Europol som tyder på att en stor del av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta individer utnyttjas för ändamålet av kriminella nätverk.

Diskussionen kring att införa tillståndskrav för tiggeri har pågått under en längre tid och har ofta drivits fram av Sverigedemokraterna. Ämnet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott under 2022 men fick inte stöd av hela det dåvarande styret, när Centerpartiet och Liberalerna motsatte sig förslaget.

Nyligen har dock den nuvarande högerledda kommunledningen återuppväckt frågan genom att föreslå en ändring i den lokala ordningsstadgan. Efter ett positivt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott väntar nu ytterligare godkännande från kommunstyrelsen i april, följt av ett slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige den 22:a april.

FAKTARUTA:

Här kan det bli förbjudet med tiggeri
Norrtälje stad, stadskärnan
Norrtäljeporten
Flygfältets handelsområde
Knutby torg
Rimbo, Ica
Rimbo, centrum
Hallstavik c
Hallstavik Tempo
Bergshamra
Älmsta, området kring Ica Väddö

KÄLLA: Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsekontoret.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!