Hemlösa kommer erbjudas boende av Norrtälje kommun

publicerad 2 december 2023
- av Daniel Rämsell
Hemlösa skall erbjudas bostad när kommunen implementerar ny metod
ANNONS:

Norrtälje kommun inför konceptet “Bostad först”, ett initiativ för att ge personer i långvarig hemlöshet tillgång till egen lägenhet och individanpassat stöd. Metoden syftar till att erbjuda en grundläggande trygghet och möjlighet att förbättra livssituationen för dem som lever utan bostad.

I ett steg mot att förbättra livsvillkoren för hemlösa, inför Norrtälje kommun “Bostad först” från och med den 1 december. Programmet erbjuder individer i långvarig hemlöshet en egen bostad, kombinerat med skräddarsydda stödinsatser.

– Ett eget boende är en mänsklig rättighet. Den tryggheten som en egen bostad innebär är A och O för att människor som lever i hemlöshet ska kunna ta sig ur sin situation. Det är glädjande att vi nu får möjlighet att hjälpa fler invånare att få bostad genom Bostad först, och med det chansen att förändra sitt liv, säger Ann Lewerentz (M), ordförande i socialnämnden, i ett pressmeddelande.

Programmet skiljer sig från traditionella metoder genom att det inte ställs några krav på dem hemlösa att vara fria från alkohol eller andra substanser för att kvalificera sig för en bostad. Metoden baseras på uppfattningen att en stabil bostadssituation är ett första steg mot att möjliggöra positiva livsförändringar.

ANNONS:

– Vi vet att modellen med Bostad först fungerar. Med individuellt anpassat stöd klarar 8 av 10 personer att ha kvar sin lägenhet. Varje person får det stöd och den behandling som de vill ha och behöver. Att ha ett eget hem innebär egenmakt, säger Andrea Kronvall (SD), kommunalråd och socialnämndens vice ordförande.

”Bostad först”, ursprungligen en metod från USA, har redan implementerats i flera andra svenska kommuner.

– Vi har länge haft ögonen på konceptet Bostad först och jag är glad att vi nu är överens om att starta verksamheten i vår kommun. Modellen har även visat sig vara mer kostnadseffektiv än vanliga metoder, både samhällsekonomiskt men kanske framför allt medmänskligt, säger Åsa Wennerfors (L), ledamot i socialnämnden.

Målet med programmet är att deltagarna ska uppnå ett förstahandskontrakt på sin lägenhet. För att uppnå detta krävs minst två års skötsamt boende och att personen inte har några hyresskulder vid tiden för övertagande av kontraktet. Precis som andra hyresgäster, måste deltagare följa hyreskontraktets krav och acceptera individanpassat stöd.

ANNONS:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!

Ladda ner Allt om Norrtäljes mobilapp!