Hjärtstoppstudie inleds av Norrtälje sjukhus

publicerad 7 december 2021
- av Redaktionen

NORRTÄLJE Norrtälje sjukhus inleder nu en hjärtstoppstudie som de hoppas ska kunna ge svar på om utökad läkemedelsbehandling vid hjärtstopp kan ge patienter bättre chanser att överleva.

Det vanligaste förloppet vid ett hjärtstopp på sjukhus är att hjärt-lungräddning på patienten påbörjas. Det här är något som på Norrtälje sjukhus inträffar 40 till 50 gånger per år.

Det viktigaste vid ett hjärtstopp utöver kompressioner och defibrillering är att personalen på sjukhuset ger patienten adrenalin. Detta för att snabbare få igång patientens cirkulation

Lokal annonsör

Den som drabbas av ett hjärtstopp har betydligt större chans att överleva om personen befinner sig på ett sjukhus än om hjärtstoppet drabbar personen i hemmet, på sin arbetsplats eller utomhus.

Det beror självklart på att sjukhuset har andra resurser i form av välutbildad personal som kan starta livräddande åtgärd snabbt. Åtgärder som gör att idag överlever cirka 35 procent av de som drabbas av ett hjärtstopp.

– Det vi nu vill studera är om ytterligare läkemedelsbehandling i samband med hjärtstoppet kan förbättra överlevnadschanserna för fler patienter, säger Sune Forsberg, på Tiohundras hemsida. Han är överläkare på Norrtälje sjukhus och docent i anestesi och intensivvård. Sune Forsberg är även huvudansvarig för studien som kallas VAST-A

Han driver studien tillsammans med intensivvårdssjuksköterska Frida Lindgren på Norrtälje sjukhus.

Lokal annonsör

Merparten av sjukhusets inlagda patienter kommer i ett första steg att tillfrågas om samtycke till att medverka i studien.

Detta för att patienter som lämnat samtycke snabbare kan få läkemedlet Vasopressin vid eventuellt hjärtstopp.

Utöver att ordinarie personal larmas kommer vid ett hjärtstopp även den sjuksköterska vars uppgift är att hämta ut en särskild ask med läkemedel från akutmottagningens läkemedelsförråd, att larmas. Sjuksköterskan sätter sedan in det extra läkemedlen till patienten som drabbats av hjärtstopp.

I asken kommer finnas Vasopressin, som bland annat ökar blodflödet i hjärtat och hjärnan, samt kortison, som ökar effekten av det adrenalin som ges i samband med hjärt-lungräddning.

Det har gjorts internationella studier tidigare som påvisat att liknande läkemedelsbehandling kan öka överlevnaden.

 De som kommer att medverka och vara först ut med studien i Sverige är Norrtälje sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm.

– När vi samlat in tillräckligt mycket data, från omkring 150 hjärtstopp, kan det bli aktuellt att vidga studien till resten av Sverige, säger Sune Forsberg på Tiohyndras hemsida.

Mitt Roslagen