Hög andel bidragstagare i Norrtälje kommun

publicerad 12 april 2024
- av Alexander Hall
Medan Sverige som helhet uppvisar en minskning i antalet personer som lever på sociala ersättningar och bidrag, står Norrtälje kommun stilla med oförändrade siffror, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Medan Sverige som helhet uppvisar en minskning i antalet personer som lever på sociala ersättningar och bidrag, står Norrtälje kommun stilla med oförändrade siffror, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I en färsk rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) framgår det att det antalet individer som lever på sociala ersättningar och bidrag nationellt sett har minskat. Norrtälje kommun följer emellertid inte den nationella trenden, utan här ligger andelen av befolkningen som får sin försörjning genom bidrag och sociala ersättningar konstant.

I Norrtälje kommun utgör individer som tar emot statliga ersättningar och bidrag cirka 12,2 procent av invånarna mellan 20 och 64 år, vilket motsvarar 4 173 personer, enligt uppgifter från SCB. Siffran är stabil jämfört med tidigare år.

Sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättningar står ut som de vanligaste formerna av sociala ersättningar i kommunen.

Historiskt har antalet personer som är beroende av sociala ersättningar och bidrag minskat sedan mitten av 1990-talet i Sverige. Norrtälje kommun har visserligen följt den trenden med en minskning på fyra procent, men i jämförelse med andra kommuner är minskningen relativt blygsam.

Norrtälje är en av de tre kommunerna i Stockholms län med den högsta andelen individer som lever på bidrag, med Södertälje och Botkyrka i topp med flest bidragstagare.

Allt Om Norrtälje har sökt socialnämndens ordförande Ann Lewerentz (M), flertalet gånger för en kommentar men tyvärr utan resultat.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!