Ansträngt läge på Norrtälje sjukhus – HÖG SPRIDNING AV infektionsSJUKDOMAR

publicerad 30 december 2022
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Norrtälje sjukhus befinner sig fortfarande i stabsläge på grund av ansträngt läge. Orsaken är den höga spridningen av infektionssjukdomar i kombination med hög sjukfrånvaro bland personalen. – Det är ett ansträngt läge i vården just nu. Har man minsta sjukdomssymtom bör man stanna hemma från nyårsfesten för att undvika att sprida smitta, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas, i ett pressmeddelande.

Norrtälje sjukhus är i stabsläge sedan måndagen den 19 december. Merparten av övriga akutsjukhus i Region Stockholm är också i stabsläge, skriver de i ett pressmeddelande.

Orsaken är främst en stor spridning av virus som covid-19, influensa och RS-virus, samt en hög sjukfrånvaro hos personalen.

– Det är ett ansträngt läge i vården just nu. Har man minsta sjukdomssymtom bör man stanna hemma från nyårsfesten för att undvika att sprida smitta, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas, i pressmeddelandet.

Julhelgen 24-26 december var något lugnare i Tiohundras verksamheter, men under mellandagarna har det åter varit högt tryck på Norrtälje sjukhus med ett stort patientinflöde och brist på lediga vårdplatser. Det har också varit en hög beläggning på intensivvårdsavdelningen. Personalläget är också fortsatt skört, med många sjuka.

På morgonen torsdag 29 december vårdades 19 personer i covidflödet. Av 80 disponibla vårdplatser var på torsdag morgon 84 belagda, dvs 4 överbeläggningar, enligt pressmeddelandet.

Med anledning av läget har sjukhuset vidtagit flera åtgärder:

  • Många operationer som inte behöver utföras skyndsamt har skjutits upp.
  • Personal har förflyttats från exempelvis operationsavdelningen till intensivvården och vårdavdelningarna.
  • Rekommendationerna om skyddsutrustning för personal har skärpts ytterligare.

Läget i övriga verksamheter
Flera verksamheter i Tiohundra rapporterar ett ansträngt läge med fortsatt hög sjukfrånvaro bland personalen, till exempel våra LSS-verksamheter.

Även hemtjänsten, trygghetsjouren och nattpatrullen har ett ansträngt personalläge på grund av hög sjukfrånvaro. De viktigaste insatserna och besöken prioriteras alltid, men personalläget kan innebära att vissa besök blir försenade.

Läget på äldreboendena har förbättrats något den senaste veckan, med mindre sjukfrånvaro i personalen och färre boende som är smittade med covid-19.

FOTO: Tiohundra

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!