höga betyg för vården på Norrtälje sjukhus

publicerad 3 maj 2023
- av Redaktionen

Av regionens akutsjukhus får Norrtälje sjukhus högst betyg i en årlig gemensam kvalitetsmätning. Bland annat är akutmottagningen i Norrtälje den enda i regionen som klarade målet på 40 minuters medianväntetid under 2022.

Varje år mäts kvaliteten inom ett antal områden på akutsjukhusen i Region Stockholm genom så kallade sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer. Resultaten sammanställs och presenteras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För 2022 handlar det om 16 indikatorer, uppdelade i cirka 60 delindikatorer. Till exempel rapporteras hur många patienter med stroke som skrivs in direkt på strokeenhet, hur många patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar och hur många patienter som har blivit riskbedömda för trycksår.

Norrtälje sjukhus har mycket bra resultat på flera områden. Bland annat är akutmottagningen på Norrtälje sjukhus den enda i regionen som 2022 klarade målet på 40 minuters medianväntetid.

Totalresultatet för sjukhuset uppgår till 97,5 procent. Procenten baseras på hur stor del av indikatorerna som nått målnivåerna.

– Vi är mycket glada över det här resultatet, som verkligen är ett kvitto på att vården på Norrtälje sjukhus håller hög kvalitet, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!