Uppdaterad: HYRESGÄSTFÖRENIGEN I HÅRD KRITIK MOT ROSLAGSBOSTÄDER

publicerad 8 februari 2022
- av Redaktionen
annons

ROSLAGEN. Just nu sitter Hyresgästföringen och Roslagsbostäder i förhandlingar gällande 2022 års hyror. Roslagsbostäder vill höja hyrorna med 3,6 procent, medan Hyresgästföreningen anser att höjningen är verklighetsfrämmande och oskäligt.

annons
annons

– Vi tycker grunderna för bolagets yrkande är oklara, säger Helena Borg, Hyresgästföreningens förhandlare, i ett pressmeddelande. De säger att hyreshöjningarna beror på kommunens taxor men taxeökningarna i kommunen motsvarar bara 0,5 % av vad bolaget vill ha i hyreshöjning.

Höjningen omfattar outhyrda lokaler, kostnader för nyproduktion och även personalkostnader. Hyresrättsföreningen påpekade och ifrågasatte Roslagsbostäders budgeterade personalkostnader redan förra året och det visade sig stämma, då dom hade ett överskott på 2 miljoner kronor enbart på den posten.

2020 redovisade Roslagsbostäder en ökning på 14,7 miljoner kronor jämför med 2019. Roslagsbostäder redovisade efter finansiella poster på 23,3 miljoner kronor och det egna kapitalet uppgick till 185,2 miljoner kronor.

– Kostnader för nyproduktion ska självklart ligga i projektets produktionskostnad vid hyresförhandlingen för de nytillskapande fastigheterna och därmed inte drabba befintliga hyresgäster, säger Helena Borg.

Efter fastighetsförsäljningar så är prognosen för 2021 ännu bättre och hur dom pengarna ska användas är ännu en fråga Hyresgästföreningen vill ha svar på.

Roslagsbostäder är kortfattade i ett svar till Mitt
Roslagen:

– Förhandlingen sker vid förhandlingsbordet och följer
uppsatta praxis som Hyresgästförening och Sveriges Allmännytta har kommit
överens om för att parterna ska nå en överenskommelse, säger VD:n Eva Lenngren
i ett mejl.

Förhandlingarna pågår enligt Roslagsbostäder.

annonser
annonser

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!