Inga brister på Norrtälje sjukhus akutmottagning

publicerad 12 februari 2022
- av Redaktionen
annons

NORRTÄLJE. Inspektionen för vård och omsorg, IVO fann inga brister i övergången mellan akutmottagningen och vårdavdelning avseende patientsäkerhet på Norrtälje sjukhus, vid en granskning av regionens akutmottagningar.

annons
annons

Under 2020 och 2021 har IVO utfört bland annat oanmälda besök på regionens akutmottagningar med fokus på tillsyn av övergången mellan akutmottagning och vårdavdelning. Vid senaste tillsynen i november 2021, kunde IVO konstatera att 99 procent av patienterna som fått beslut om inläggning på avdelning får en plats inom fyra timmar på Norrtälje sjukhus.

– Vi har ett särskilt fokus på våra äldsta och sköraste patienter, där vi med snabbspåret Silverstigen säkerställer att varje patient får den omvårdnad han eller hon behöver under vistelsen på akuten, säger Catarina Pommer, verksamhetschef över vårdavdelningarna och akut- och diagnostikenheterna på Norrtälje sjukhus på Tiohundras hemsida.

– Lika viktig är övriga vårdkedjan på sjukhuset, med snabba inläggningsbeslut och upphämtning på akuten. Vårt nära samarbete med biståndshandläggarna, som möjliggör utskrivning av färdigbehandlade patienter utan onödig väntan, påverkar också, fortsätter Catarina.

I IVOs beslut konstaterar man att vården är säker och god på Norrtälje sjukhus och att Tiohundra har ett adekvat och systematiskt patientsäkerhetsarbete för patientgruppen på akutmottagningen.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare på akutmottagningen. Det är tack vare det fantastiskt fina arbete som alla – undersköterskor, sjuksköterskor och läkare – gör varje dag som vi kan upprätthålla en högkvalitativ och patientsäker vård även under de tuffa förhållanden som rått under pandemin,  avslutar Catarina i ett pressmeddelande på Tiohundras hemsida.

annonser
annonser

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!