Invånarnas röst hörs när Rimbo utvecklas

publicerad 2 maj 2023
- av Redaktionen
Annons:

RIMBO. I april beslutade kommunstyrelsen att låta fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo gå ut på samråd. Det ger möjlighet för invånare, företag och andra intressenter att granska förslaget och lämna synpunkter innan planen fortskrider mot antagning.

Arbetet med att undersöka Rimbos utveckling inleddes under hösten 2017. Det anordnades möten och workshops för personer som bor, arbetar, studerar, driver företag eller på något annat sätt har anknytning till Rimbo. Diverse utredningar och analyser genomfördes också. Baserat på detta arbete skapades en fördjupning av översiktsplanen för Rimbo, som ger en mer detaljerad vägledning för Rimbos utveckling fram till 2050.

– Vi presenterade vårt första förslag hösten 2021, vilket var första möjligheten att komma med synpunkter på förslaget. Nu har vi reviderat förslaget och det är dags för utställning, det sista steget innan antagande. Det känns både kul och viktigt för Rimbo att vi börjar bli klara med en plan som sträcker sig till 2050, säger Emil Ödegaard Jacobsson, projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo, i ett pressmeddelande från Norrtälje kommun. 

Granskningen innebär att det framlagda förslagen visas för invånare, företagare, myndigheter och andra intressenter att granska och lämna synpunkter på. De mottagna synpunkterna kommer sedan att behandlas innan en slutlig version av planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige i början av 2024.

Några av förslagen

  • Vallby Södra – Här planerar vi ett nytt verksamhetsområde för industri 
  • Roslagsbanan – Vi vill att den ska förlängas till Rimbo 
  • Adamsberg – Här planerar vi ett nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse 
  • Resecentrum – Vi planerar att skapa ett nytt modernt resecentrum vid den gamla mjölkcentralen 
  • Väg 77 och 280 – Vi vill flytta ut farligt gods och tung trafik och göra om befintliga vägar till stadsgator 
  • Kraftledningsgatan – Vi vill i samverkan med ledningsägaren flytta ut kraftledning och möjliggöra för bostäder men också behålla området som park 
  • Kvarntorpet – Här vill vi bygga ett nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse 
  • Reningsverket – Vi behöver minska lukten från reningsverket för att kunna bygga bostäder i centrum. 

Alla förslag går att ta del av i den digitala plattformen för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo. 

Fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo (norrtalje.se)

FOTO: Norrtälje kommun

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!