Jubileum för Skapande skola

publicerad 10 maj 2023
- av Redaktionen

Projekt Skapande skola jubilerar. I 15 år har eleverna på kommunens grundskolor fått ta del av kulturupplevelser på skoltid. Projektet ser till att varje årskurs får möta en konstform per läsår.

Skapande skola är ett statligt bidrag från Statens kulturråd som ska bidra till att öka kulturaktiviteter på skoltid och bidra till estetiska läroprocesser. Syftet är att barn och unga får prova på och träffa olika konstformer.

– I 15 år har vi sökt och beviljats bidrag från Kulturrådet för att skapa kulturupplevelser för kommunens grundskoleelever, säger Johanna Heissenberger, samordnare för Skapande skola i en artikel på norrtalje.se.

Konstformerna och kulturupplevelserna kan bland annat vara en teater, en konsert, en målarverkstad. Eleverna deltar även själva i kulturupplevelserna med en workshop som hänger ihop med upplevelsen.

På Erikskulle hembygdsgård och friluftsmuseum har ett Skapande skola-projekt pågått under vårterminen. Projektet är specialskrivet för platsen av Teater Mo och syftet är att eleverna ska få lära sig mer om vår lokala historia i Roslagen.

– Temat för årskurs 3 är kulturarv och musikteaterföreställningen lyfter det på ett roligt och intressant sätt samtidigt som eleverna lär sig mer om vår lokala historia i Roslagen, säger Johanna Heissenberger.

Eleverna som deltar i projektet på Erikskulle får först se en teater om kulturarv och därefter får eleverna ta del av utställningarna på Erikskulle samt delta i workshops om kulturarv och hur de påverkar dom.

Skapande skola i Norrtälje har utökats genom åren, från att i början ha riktat sig till högstadiet till att alla klasser i varje årskurs kunnat erbjudas ett kulturprojekt inom Skapande skola per läsår. Det är rektorerna på respektive skola som beslutar om eleverna ska delta i Skapande skola. Alla skolor i kommunen får erbjudandet att ingå i den gemensamma bidragsansökan, både kommunala och fristående.

Årskurserna F-9 i grundskolan följer en kulturtrappa där de vid varje år möter en ny konstform. Bland annat har förskoleklasserna dans och rytmik medan årskurs 3 har olika konstformer inom temat kulturarv och årskurs 8 litteratur och drama. Kulturtrappan är Norrtälje kommuns metod för att barn och ungdomar ska få ta del av en bredd av konstformer. Genom att omfatta alla klasser per årskurs nås alla elever på ett likvärdigt sätt.

Kulturrådets bidrag för läsåret 24/25 har nyligen beviljats och just nu jobbar Johanna med att planera vilka aktiviteter som vi kan erbjudas eleverna och när.

– I höst har vi ett extra intressant projekt på Norrtälje konsthall skapat för barn med funktionsvariationer som heter ”Träda, Prassla, Tråda” av konstnärsduon Lambert & Lindström. Det är ett interaktivt scenkonstverk som eleverna kan kliva in i. Det är ett samarbetsprojekt med Norrtälje konsthall, Skapande skola, kultur i skolan -förskolan och det offentliga scenkonstprogrammet. Många invånare i alla åldrar kommer kunna bevittna och delta i det här projektet på olika sätt, på både fritid och skoltid men Skapande skola har fokus på barnen med funktionsvariationer.

Fakta, Skapande skola:

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur, samt möjliggöra deras egna kulturskapande. Syftet med stadsbidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Bidraget för Skapande Skola söks hos Kulturrådet i början av februari varje år och är avsett att användas påföljande läsår. Norrtälje kommun har en anställd samordnare för Skapande skola som årligen gör en gemensam ansökan för alla skolors räkning, kommunala som fristående. Norrtälje kommun tillsammans med skolorna samordnar idéer och önskemål och lägger upp en långsiktig plan för kulturutbudet på skoltid med målet att utbudet når ut till alla elever i hela kommunen.

 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!