Kampanj ska öka tryggheten och säherheten på kommunens badhus

publicerad 10 maj 2023
- av Redaktionen

Besökarna på kommunens badhus möts av en rosa Trygg och säker-kampanj som just nu pågår på alla badhus i Norrtälje kommun. Målet med kampanjen är att öka säkerheten på anläggningarna genom att bland annat hjälpa vuxna med medföljande barn att förstå och klara av sitt ansvar vid besöket.

– När besökarna ser badvärdarna är det lätt att man tänker att badvärdarna har koll på allt och alla. Men en badvärd har många olika arbetsuppgifter och kan omöjligt vara på alla platser samtidigt. Däremot är alla badvärdar utbildade i vattenlivräddning, HLR och första hjälpen, och kommer alltid att agera om en olycka trots allt skulle ske, säger Caroline Rönnlycke Daag, enhetschef på Rimbo badhus.

Om kampanjen:

Trygg och säker-kampanjen har följande fokusområden.

  • Medföljande vuxen ansvarar alltid för medföljande barn och ska vara fyllda 18 år och simkunnig.
    • Små och icke simkunniga barn ska vara inom gripavstånd.
    • Simkunniga barn som fyllt 12 år är välkomna utan medföljande vuxen (med vårdnadshavarens godkännande).
    • Badhuset är en skärmfri anläggning.

– Badhusen och alla badvärdar jobbar med visionen noll drunkningar. En drunkning sker väldigt fort, och barn drunknar tyst. Det är därför extremt viktigt att vuxna är medvetna om sitt ansvar och att alla besökare har rätt uppfattning om badvärdens roll, säger Jessica Constantinou, avdelningschef.

– Det blir ett förtydligande om vilket ansvar man har som besökare och vilken roll badvärdarna fyller. Badvärdarnas viktigaste uppgift är att förebygga tillbud och olyckor, snarare än att titta på och rycka in först när olyckan väl har skett, säger Jessica Constantinou.

– För badvärdarna innebär det ett mer aktivt och uppsökande arbetssätt vilket leder till att vi kan röra oss på ett annat sätt i hela anläggningen. Vi kommer också att föra en mer aktiv dialog med våra besökare om risker och riskfyllda beteenden för att i största möjliga mån undvika att en olycka sker, säger Caroline Rönnlycke Daag.

Om begreppet simkunnighet säger Jessica Constantinou:

– En annan viktig samsyn mellan badgäster och badpersonal är begreppet simkunnighet. Där är vi noga med att under kampanjen upplysa om att vi i Sverige utgår från den nordiska definitionen* av begreppet när vi pratar om simkunnighet.

Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!