Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är utmärkt och viktig att uppmärksamma

publicerad 4 november 2021
- av Pove Persson
SIGNERAT POVE

I förra veckan satt jag och glodde i receptionen i kommunhuset i väntan på ett möte. Ögonen fastnade på en affisch på en anslagstavla med budskapet ”Svartsjuka är inte romantiskt”.

Klart det inte är och aldrig har varit tänkte jag utan någon djupare analys.

Funderade sedan vidare på ämnet till och från i några dagar.

Eller ända till nu, faktiskt. Tio i tryck av tidning, typ.

Jag känner att svartsjuka är som en ständigt pågående pandemi som orsakar så sjukt mycket lidande världen över. Både för killar, män, tjejer och kvinnor, för de tycks lika goda kålsupare i ämnet, i alla fall på det psykiska planet.

Män och kvinnor är enligt forskning lika ofta svartsjuka, men svartsjukan tar sig olika uttryck. Hos män är svartsjukan oftare inriktad på ett sexuellt beteende, en rädsla för att partnern har sexuellt umgänge med någon annan. Hos kvinnor inriktar sig svartsjukan oftare på partnerns beteende, känslor.

Att det sedan ofta leder till fysiskt våld och övergrepp från killar och mäns sida är en katastrof.

”Svartsjuka är inte romantiskt” är en kampanj som 2021 genomförs för femte året. Kampanjen är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos unga och att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte.

Bra så. Mycket bra.

I statistik från Brottsförebyggande rådet framkommer det att 23 procent av flickor och kvinnor i åldersgruppen 16-24 år uppgav att de utsatts för våld i nära relation under 2012. Totalt uppgav knappt var femte person i åldern 16–24 år att de någon gång i livet utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till inskränkning av deras frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner.

Det sistnämnda är det märkligt tyst kring i media som annars spinner loss fullständigt på vartenda sexualbrott de kommer över, alldeles särskilt om förövarna råkar vara utlandsfödda.

Och problemet svartsjuka är ju enormt även bland vuxna. En slags ständigt pågående pandemi som lämnar djupa spår och sår i drabbade människor, både fysiska och psykiska.

Svartsjuka definieras på wikipedia som en känsla som innebär oro för en rival, särskilt när det gäller kärleksförhållanden. Dålig självkänsla spelar en stor roll i sammanhanget och svartsjukan gör att hen betraktar sig som en förlorare redan innan konflikten (slaget om partnerns gunst) uppstått.

Personligen lägger jag, som är långt ifrån någon expertis i ämnet, till att det, liksom i många fall sexuellt våld, handlar om makt. Möjligheten och viljan att kontrollera sin partner.

Det är vidrigt.

Jag är själv inte drabbad av svartsjukan för egen del, möjligen förutom någon kortare period av osäkerhet i ungdomen, men säg vem som inte råkat ut för den någon gång i livet.

I de flesta sammanhang kan svartsjukan möjligen te sig harmlös, det är ju till och med många som tycker att det är konstigt om man inte är svartsjuk, att det skulle vara ett tecken på att man inte tycker om sin partner tillräckligt.

Det är livsfarligt.

En rent vansinnig tanke om man tänker efter.

För vad en skenande och stegrande svartsjuka kan ställa till med kan väl ingen ha missat?

Vi måste vara snälla mot varandra. Bry oss om varandra. Något som väl inte är för mycket att begära framför allt när det gäller den man lever tillsammans med?

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är utmärkt och viktig att uppmärksamma.

Att den riktar in sig på ungas relationer är bra och förhoppningsvis förebyggande.

Men vi får INTE glömma hur utbredd svartsjukan också är bland vuxna.

En allmän vädjan är på sin plats: För dig som känner svartsjuka, känner att du genom den riskerar att fysiskt eller psykiskt skada din partner, finns hjälp att få. Ta den.

Välj att sluta, valjattsluta.se, är en sådan. Det är en telefonlinje där du kan vara anonym på alla tänkbara sett. Numret är 020 555 666.

Du kan också vända dig till psykologiguiden.se.

Det finns böcker. Det finns massor av råd från experter på nätet hur du i ett första steg kan ta hjälp, få hjälp.

Gör det bara. Ta steget och hjälp både dig själv och din partner.

Låt alla leva ett bra liv och det här är en del i det.

Att vilja bota sjukdomar som skadar andra borde vara en självklarhet.

Pove Persson – Mitt Roslagen

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!