Kommunen inför ny handlingsplan för att bekämpa skolrelaterat våld och hot

publicerad 15 juni 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Norrtälje kommun stärker sitt engagemang i kampen mot skolrelaterat våld genom en nyligen införd handlingsplan. Planen, som är utformad för de kommunala grund- och gymnasieskolorna, syftar till att minimera risken för hot- och våldssituationer och ge tydlig vägledning om när misstänkta brott skall polisanmälas.

Skolor runt om i landet kämpar med probleme med hot och våld. Nästan hälften av landets niondeklassare rapporterar att de har utsatts för brott som stöld, misshandel, hot, rån eller sexuella övergrepp minst en gång under det senaste året. Detta gäller brott både inom och utanför skolan. I ett försök att komma till rätta med problemet har barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun nu beslutat om en ny handlingsplan.

– En anledning till att vi gör det här är att skolan sannolikt är Sveriges största brottsplats för ungdomar i skolåldern och vi ser att våldsbrottsligheten har sjunkit i åldrarna. Med den nya handlingsplanen vid hot och våld i skolan vill vi att fler elever som misstänks för brott polisanmäls, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden, i ett pressmeddelande.

Planen innebär att även om en elev är under 15 år och därmed inte straffmyndig, kan det finnas goda skäl för att polisanmäla brott som begås i skolan.

– Det är viktigt för att polisen ska få en helhetsbild, att den snabbt får reda på om en ung person begår ett brott. Då kan man se om det finns ett samband med annan brottslighet. Det är Polisen som ska avgöra om det finns skäl att utreda brottet, inte skolpersonalen, säger Thomas Imeryd (KD), ordförande i utbildningsnämnden.

Handlingsplanens huvudsakliga mål är att främja likvärdighet i skolornas förebyggande arbete och att minimera risken för hot- och våldsincidenter. Den skall även ge personalen tydlig kunskap om var och när sådana situationer kan uppstå och vad de skall göra om de inträffar.

– Trygghet och studiero är en grundbult för möjligheten att nå målen för utbildningen. Därför är det bra att nämnderna nu har fattat beslut om en övergripande plan vid hot och våld. Planen kommer stärka likvärdigheten och fungera som ett viktigt stöd för rektorernas arbete med trygghet och studiero på våra skolor och förskolor, säger Jenny Nordström förvaltningsdirektör för barn- och utbildningskontoret, i pressmeddelandet.

Alla incidenter relaterat till hot och våld skall rapporteras till rektorn, som sedan skall utreda händelsen och avgöra om det inträffade är allvarligt nog att rapporteras till Polisen, Arbetsmiljöverket eller socialtjänsten. Vårdnadshavare till omyndiga elever bör i regel informeras, men det kan finnas undantag med hänvisning till att barnets bästa måste beaktas.

Beslutet om den nya handlingsplanen togs vid barn- och skolnämndens möte den 12 juni och vid utbildningsnämndens möte den 14 juni.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!