Landets största solcellspark byggs i Hallstavik av matjätte

publicerad 4 juli 2023
- av Daniel Rämsell

HALLSTAVIK. Matjätten Axfood har sedan länge ägnat sig åt frågor kring solenergi, med ambitionen att ha minst 40 fungerande solcellsanläggningar senast 2025. I slutet av föregående år kunde Axfood presentera landets största takbaserade solcellsanläggning på sitt nya lager i Bålsta, samt en omfattande solcellsanläggning på sitt nya lager för frukt och grönt i Landskrona. Tillsammans med företaget Alight, bygger Axfood nu Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik, vilket Allt Om Norrtälje tidigare skrivit om.

–Samtidigt som vi har siktet inställt på att fortsätta att minska vår miljöpåverkan vill vi bidra till att öka mängden förnyelsebar el på marknaden. Därför har vi på kort tid presenterat tre större satsningar på solcellsanläggningar, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Solcellsparken i Hallstavik kommer att bestå av cirka 92 000 solpaneler, spridda över ett område om 71 hektar, vilket motsvarar 101 fotbollsplaner. Den totala installerade kapaciteten beräknas generera cirka 64 MW och 63 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga elförbrukningen för omkring 12 600 normalstora villor. Planerad driftsstart för solcellsparken är våren 2024.

Lokal annonsör

– Tillgång till mer förnybar el på marknaden är avgörande för den gröna omställningen och Sveriges möjligheter att leverera mot klimatmålen, säger Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef.

Axfood och leverantören Alight har ingått ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement), där Alight äger, konstruerar, installerar och underhåller anläggningen, medan Axfood åtar sig att köpa motsvarande mängd grön el som produceras under minst tolv år. Satsningen på solcellsparken i Hallstavik sker istället för den tidigare planerade solcellsparken i Skåne, vars tillståndsprocess tagit längre tid än förväntat. En fördel med parken i Hallstavik är att den byggs på jordbruksmark av lägre värde.

För att skydda och förbättra den biologiska mångfalden och livsmiljöerna för lokala arter, har en plan tagits fram för den plats där solcellsparken ska uppföras. Planen inkluderar åtgärder såsom plantering av ängsväxter samt skapande av sandbäddar för solitära bin och faunadepåer.

Henrik Schmiterlöv, markägaren på vilken solcellsanläggningen kommer att byggas har i en tidigare intervju med Allt Om Norrtälje uttryckt sin åsikt kring byggandet av Solcellsparken. På frågan om han ser några risker med att företag kan komma att överexploatera böndernas marker för den här typen av ändamål, svarar han:

Lokal annonsör

– Både ja och nej. Vi har mycket marker i landet. Kan man fokusera på marker som är av sämre bördighet, så ser jag inte några problem med detta. Jag ser hellre att man anlägger en solcellspark än att man exempelvis bygger köpcentrum, säger Henrik Schmiterlöv.

FOTO: Axfood