Mammografibuss i Norrtälje: En uppdatering om projektets framtid

publicerad 3 november 2023
- av Redaktionen
Hanna Stymne Bratt (S)

Snart två år har gått sedan beslut togs om att införa en mammografibuss i Norrtälje kommun. Beskedet togs emot med glädje bland kommunnvånarna, som sedan dess väntat och undrat över statusen på projektet, och nu kommer nya upplysningar.

Region Stockholm står inför beslut om nästa års budget, och i förslaget ligger utredningen kring mammografiscreeningen som en del av det hela. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON har direktinflytande över hur detta ska genomföras.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Med det i åtanke lovade kommunstyret en satsning på en mammografibuss för snart två år sedan. Syftet? Att öka deltagandet i mammografiscreening, särskilt med tanke på att nästan var tredje kvinna i Norrtälje väljer att avstå, jämfört med var femte kvinna i hela Sverige.

Lokal annonsör

Trots de goda intentionerna har processen med mammografibussen dragit ut på tiden. Många invånare har uttryckt sin förvåning över den långa väntetiden och undrar om projektet stannat upp och nu är det alltså inte längre klart att det är just en Mammografibuss till Norrtälje som kan komma att bli ett alternativ för att öka deltagandet i screeningen.

– Region Stockholm kommer att fatta beslut om budgeten i november och i förslaget till budget för 2024  från mittenkoalitionen kommer det att vara ett uppdrag som gäller mammografin, säger Hanna Stymne-Bratt (S), ordförande för KSON.

Hanna förmedlar att Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att utreda åtgärder för att få ett ökat deltagande i mammografiscreeningen. Vad gäller deltagandet i de norra länsdelarna skall arbetet ske i samarbete med Kommunalförbundet Sjukvård om omsorg i Norrtälje och Norrtälje kommun.

– Det innebär att vi får till en utredning som kommer avgöra vilken typ av lösning som blir bäst för invånarna i vår kommun, för att öka deltagandet i den viktiga mammografiscreeningen.  Vi kommer genom kommunalförbundet sjukvård och omsorg att ha direktinflytande i arbetet och därmed kunna påverka hela processen. Mammografibussen kommer självklart utgöra en del i det arbetet, och vi ser fram emot resultatet av utredningen och en bättre sjukvård för hela Norrtälje kommun.

Lokal annonsör