Marinövning i skärgården: Fokus på undervattenshot

publicerad 12 oktober 2023
- av Daniel Rämsell

Svenska marinen, tillsammans med styrkor från Finland och Storbritannien, har inlett en omfattande övning för att identifiera och hantera potentiella undervattenshot i Stockholms skärgård och Gotska sjön.

Det är i en gemensam insats mellan Sverige, Finland och Storbritannien, som det ju nu sker storskalig marinövning. Målet är att stärka samarbetet mellan nationerna för att effektivt kunna bemöta eventuella undervattenshot.
Den första ubåtsflottiljen är bland de enheter som deltar i den viktiga övningen. Sammanlagt kommer omkring 500 marinpersonal att delta, vilket understryker övningens storskaliga omfattning.

– Finland är vår närmaste försvarsstrategiska partner. Samverkan och partnerskap med andra länder ökar den operativa effekten och är krigsavhållande. Genom att öva med andra nationer stärker vi vårt samarbete, interoperabillitet och militära förmåga, vilket i sin tur ökar stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet, säger kommendör Anders Bäckström, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, i ett pressmeddelande.

Övningen som äger rum i Stockholms skärgård och Gotska sjön, involverar 18 fartyg från de tre deltagande länderna och kommer att pågå fram till och med 18 oktober.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!