Mer pengar till landsbygdsskolor

publicerad 22 december 2022
- av Redaktionen

Barn- och skolnämnden har beslutat hur de pengar som årligen anslås till små skärgårds- och landsbygdsförskolor och skolor ska fördelas.

Totalt fördelas 5,3 miljoner kronor som 13 skolor och förskolor får dela på. Mest pengar får Vätö skola och Skebo skola som båda får 724 300 kr i extra stöd. Bland förskolorna tillhör Björkö-Arholma förskola samt Köpmanholm förskola vinnarna.

– Det är mycket viktigt att alla barn och elever får en likvärdig utbildning. Genom glesbygdsbidraget stöttar vi skolorna i det arbetet genom att kompensera för merkostnader på grund av lågt barn- och elevtal och små gruppstorlekar, säger Robert Beronius (L), ordförande i Barn- och skolnämnden.

Lokal annonsör

Detta är sista gången anslagen fördelas på detta vis. Under 2023 kommer Barn- och skolnämnden ta beslut om en ny modell för resurstilldelning med en utvecklad form av dagens anslag till skärgårds- och landsbygdsskolor som då ersätts med ett ”lokaliseringstillägg”.

– Jag ser fram emot att ersätta glesbygdsbidraget med ett lokaliseringstillägg. Det innebär nämligen att vi inte behöver kompensera fristående skolor i tätorterna för när vi satsar på mindre skolor på landsbygden. I gengäld kommer även fristående aktörer som vill driva förskolor eller skolor på landsbygden också kunna få ett lokaliseringstillägg. Därigenom skapa vi mer rättvisa villkor mellan kommunala skolor och fristående skolor samt mellan skolor i tätort och på landsort, säger Robert Beronius.