Miljonregn över Norrtälje kommuns skolor

publicerad 11 maj 2024
- av Alexander Hall
Norrtälje kommun få dela på cirka 40 miljoner kronor och Robert Beronius, (L), ordförande i barn- och skolnämnden, är mycket positiv till regeringens satsning. FOTO: Alexander Castman/pressbild

Norrtälje kommun får ett välkommet tillskott till skolorna genom regeringens förstärkta statsbidrag för 2024. Bidraget, som totalt uppgår till 7,5 miljarder kronor, syftar till att stärka likvärdigheten och höja kunskapsnivån i svenska skolor.

Medlen är avsedda att förstärka insatser som bidrar till ökad likvärdighet och förbättrad kunskapsutveckling. De kan exempelvis allokeras till att implementera fler tidiga stödåtgärder, skapa ytterligare specialundervisningsgrupper eller rekrytera fler specialpedagoger.

Statsbidraget riktas till både kommunala och privata huvudmän för verksamheter inom förskoleklass och grundskola.

– Sverige har en läskris där var fjärde elev inte kan läsa ordentligt. Vi behöver göra mer för att vända utvecklingen och min förhoppning är att det här statsbidraget på 7,5 miljarder kronor kommer att bidra, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande.

Av totalsumman på 7,7 miljarder kommer skolorna i Norrtälje kommun få dela på cirka 40 miljoner kronor och Robert Beronius, (L), ordförande i barn- och skolnämnden, är mycket positiv till regeringens satsning.

– Det här är mycket positivt för alla elever i Norrtälje kommun. Grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna tidigt måste prioriteras, säger Beronius.

– Det råder en läskris i svensk skola idag. Var femte fjärdeklassare kan inte läsa på en acceptabel nivå och var sjunde elev går ut grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Så kan vi inte ha det. Skolan måste tillbaka till grunderna och fokusera på att höja kunskapsresultaten, därför är detta statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling så välkommet, säger Beronius.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!