fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Narkotikahundar förebygger droganvändning på Roslagsskolan

annons (150 × 40 mm)

NORRTÄLJE. Som en del av skolans ökade trygghetsarbete har Roslagsskolan nyligen infört förebyggande sök med narkotikahundar. Detta initiativ har fått positiv respons från vårdnadshavare, med en gemensam målsättning om en drogfri skolmiljö.

// annons för både mobil och desktop //

annons (150 × 40 mm)

I ett försök att stärka tryggheten och förebygga droganvändning på skolan, har Roslagsskolan introducerat förebyggande sökinsatser med narkotikahundar. Dessa specialtränade hundar söker igenom skåp, toaletter och allmänna utrymmen efter eventuell narkotika.

– Hundarna jobbar en i taget i ungefär 20-25 minuter, sen får de vila och byta av varandra. Om de hittar något intressant markerar de för oss på sitt sätt, förklarar hundföraren Fia Haking, i ett pressmeddelande från Norrtälje kommun.

Det är upp till skolans rektor att beställa dessa förebyggande sök. Utförarna av insatserna är privata företag som upphandlats av kommunen. De får endast söka i förebyggande syfte i skolans lokaler och inte efter tips eller på personer.

Om narkotika hittas informerar hundförarna skolan, som i sin tur kopplar in polisen.

– Vi gör det här för att alla elever och personal har rätt till en drogfri skola, säger, Anne-Kristine Höljebro, rektor på Roslagsskolan. 

Detta initiativ är bara en del av det trygghetsarbete som genomförs på Roslagsskolan. Andra insatser inkluderar bland annat workshops om tolerans, respekt och empati, samt införandet av en mobilfri skola i vissa årskurser.

– Vi upplever också att det blivit lugnare i klassrummen sedan vi införde mobilfri skola hos årskurs sju och åtta. Nästa år inför vi mobilpolicyn även för årskurs nio, säger Anne-Kristine. 

Rapporten efter förra veckans sök med narkotikahundar visade att ingen narkotika hittades. Det fanns dock tecken på möjlig kontaminering på vissa ställen i skolan.

– Vi är tacksamma över att det ändå verkar vara begränsat med kontamineringen, men ser naturligt allvarligt på att det förkommer hos oss. Förhoppningen är att insatsen får en förebyggande effekt som utestänger droger från skolan och på så sätt skapar en trygg miljö för alla, säger Anne-Kristine Höljebro

Det planeras att genomföra fler liknande sök på Roslagsskolan, samt även på övriga kommunala högstadieskolor och på Rodengymnasiet.

FOTO: Norrtälje kommun

// mobilannons //

annons (150 × 40 mm)

// desktopannons //

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook