Norrtälje badhus stängt på grund av sanering – bakterier i flera bassänger

publicerad 7 mars 2024
- av Alexander Hall
Norrtälje badhus kommer att hållas stängt på torsdagen på grund av en sanering. FOTO: Alexander Castman

Norrtälje badhus kommer att hållas stängt på torsdagen på grund av sanering. Detta efter att de senaste vattenproverna visat på förhöjda halter av bakterien Pseudomonas aeruginosa i flera bassänger samt spår av legionella i bubbelpoolen, rapporterar Norrtälje kommun.

Det är en nödvändig saneringsprocess som kräver att badhuset håller stängt på torsdagen. Beslutet fattades efter att de senaste vattenproverna indikerat en potentiell hälsorisk för badhusets besökare.

I provresultaten framkom det att motions- och rekreationsbassängerna innehåller förhöjda nivåer av Pseudomonas aeruginosa, en bakterie som kan orsaka hudinfektion känd som “badhusfötter”, en åkomma som framförallt drabbar barn och kan leda till smärta och svullnad i fötterna. För att garantera besökarnas säkerhet kommer därför bassängerna att saneras.

Utöver detta, har även nivåer av Legionellabakterier upptäckts i bubbelpoolen. Även om dessa nivåer inte överskrider de aktuella riktvärdena, har kommunen valt att inkludera bubbelpoolen i saneringsprocessen som en försiktighetsåtgärd.

Kommunen rapporterar att undervisningsbassängen kommer att vara öppen för skolbad och simundervisning, då den inte påverkats av ovannämnda bakterier.

Prognosen är hittills är att man skall kunna öppna resterande del av badhuset på fredagen, efter saneringen och nya vattenprover.

“Om du upplever besvär efter besök i Norrtälje badhus rekommenderar vi dig att kontakta 1177 eller läsa mer på deras webbplats, klicka här för länk till 1177”, skriver Norrtälje kommun på sin hemsida.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!