Norrtälje Hjälper öppnar för Ukraina

publicerad 14 mars 2022
- av Redaktionen
Annons:
annons

NORRTÄLJE KOMMUN. Kriget i Ukraina har skapat en stor flyktingvåg och många kommer att söka hjälp i vår kommun. Norrtälje kommun har beslutat att starta upp Norrtälje Hjälper ånyo för att koordinera hjälpen som organisationer, företag och invånare vill ge.

annons
annons

Norrtälje Hjälper var en plattform som startades av kommunen under Covid-19-pandemin, där behövande kunde söka hjälp och stöd från bland annat frivilligorganisationer och företag. Funktionen lades ned i samband med att restriktionerna togs bort men nu startar alltså kommunen upp plattformen igen.

Med den ökande strömmen av personer som flyr Rysslands krig mot Ukraina, ser kommunen åter ett behov av Norrtälje hjälper för att kunna samla och koordinera goda krafter hos civilsamhället som vill hjälpa till på olika sätt.

Kommunförvaltningen förbereder för att det kommer komma många ukrainare till Norrtälje kommun. Det planeras för evakueringsboenden och skolan rustar för fler skolplatser.
Huvudansvaret för flyktingar som flyr kriget ligger hos Migrationsverket. De har vänt sig till Sveriges kommuner för att få hjälp med att ta fram boenden åt flyktingarna. Kommunen förmedlar på sin hemsida att med Norrtälje Hjälper vill de ta fram de goda krafterna som finns i vår kommun.

Om man har ett privat boende och vill erbjuda sin hjälp önskar kommunen att man hör av sig. Kommunen poängterar emellertid att att de inte kan hyra in privata boenden i nuläget eftersom det är migrationsverket som har ansvar för detta, och att anledningen är att Migrationsverket ännu inte kommit med ett formellt behov av att hyra enskilda boenden.

Har du hjälp att ge? Maila till: norrtaljehjalper@norrtalje.se och förmedla vad du vill och kan hjälpa till med.

FOTO: Norrtälje kommun

annonser
annonser

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!