“Norrtälje-känslan” i fokus när Norrtälje kommun introducerar en arkitekturpolicy

publicerad 16 oktober 2023
- av Redaktionen

Norrtälje kommun arbetar med att fastställa en ny arkitekturpolicy. Stadsarkitekten Charlotte Köhler, som leder projektet, poängterar vikten av att bevara och främja det unika med Norrtälje via genomtänkt gestaltning.

I en strävan efter att förbättra samhällsbyggnaden introducerar Norrtälje kommun en arkitekturpolicy som skall tjäna som en vägledning för framtida byggprojekt, stadsplanering och bygglovsbeslut. Arbetet med policyn är redan i full gång, med stadsarkitekten Charlotte Köhler i spetsen.

– Arkitektur är ett samlingsbegrepp för något som är byggt eller anlagt av människan, det kan vara hus, anläggningar, parker, vägar, broar, landskap, inredning och möbler, säger Charlotte, i ett pressmeddelande från Norrtälje kommun.

Men arkitekturens räckvidd sträcker sig bortom bara strukturer. Det handlar även om gestaltning och processen att kombinera olika komponenter till en sammanhängande helhet i rätt kontext.

– När vi gestaltar till exempel ett stadsrum så gör vi det av byggnader med olika funktioner, stråk för förflyttning och platser att vara på, för att passa platsens syfte. Men gestaltningen påverkar inte bara hur platsen fungerar rent praktiskt utan även hur vi upplever den och hur den får oss att må. Därför är det viktigt att jobba med genomtänkt gestaltning så vi skapar platser där människor vill vara. Det kan handla om att känna sig trygg men även om att känna glädje, nyfikenhet och inkludering, säger Köhler.

Ett centralt tema i diskussionen kring den nya policyn är “Norrtälje-känslan”. Varje stad eller kommun har sin unika karaktärsdrag, och för Norrtälje innebär det att identifiera och värna de specifika värdena.

Köhler betonar vikten av att upprätthålla Norrtäljes unika kvaliteter, med tanke på hur människor identifierar sig med var de bor.

– Vi människor ställer högre och högre krav på vår närmiljö och identifierar oss till stor del med var vi bor. Genom att vårda det som är unikt för Norrtälje bygger vi miljöer som gör att människor vill bo, turista, handla och etablera företag just här. I ett långsiktigt perspektiv vinner vi på att bygga med en genomtänkt arkitektur och gestaltning, för det som byggs kommer påverka närmiljön under många år framöver.

Förutom att sätta riktlinjer för experter inom samhällsplanering, siktar arkitekturpolicyn också på att vägleda byggherrar och privatpersoner i sina byggprojekt.

– Den som vill bygga något påverkar inte bara sin enskilda tomt utan är med och skapar helhetsupplevelsen av ett område. I arkitekturpolicyn ska det finnas tips på hur man kan bidra till platsens utveckling och vad man bör tänka på när man planerar, berättar Charlotte.

Det förväntas att den första versionen av arkitekturpolicyn kommer att antas under 2024.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!