Norrtälje kommun förstärker beredskapen med anledning av kriget i Ukraina

publicerad 20 januari 2024
- av Redaktionen
Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget har Norrtälje kommun intensifierat sitt arbete med civil beredskap som inkluderar nya planer och ökade ekonomiska anslag.
ANNONS:

Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget har Norrtälje kommun intensifierat sitt arbete med civil beredskap som inkluderar nya planer och ökade ekonomiska anslag.

Det är i ljuset av de senaste årens säkerhetspolitiska förändringar, inklusive Rysslands krig i Ukraina och en ökad terrorhotnivå som Norrtälje kommun har vidtagit åtgärder för att förstärka den civila beredskapen. Arbetet innefattar en rad samhällsviktiga funktioner, från skola och omsorg till infrastruktur som vatten och avlopp.

– Medborgarnas trygghet och säkerhet är politikens viktigaste uppgift och är en grundbult i samarbetet mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som styr Norrtälje idag. Ju bättre vi står rustade i fredstid, desto bättre kommer vi kunna hantera en krigs- eller krissituation, säger kommunstyrelsens ordförande Lotta Lindblad Söderman (M), i ett pressmeddelande.

ANNONS:

– Grundarbetet för att klara verksamheten i en kris görs i vårt kontinuerliga arbete där våra samhällsviktiga verksamheter regelbundet gör risk- och sårbarhetsanalyser. En viktig del är också att vi nu krigsplacerat alla våra medarbetare, säger kommundirektör Anette Madsen.

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar är kommunen skyldig att skapa en krigsorganisation och bemanna den. Detta gäller alla offentliga och privata aktörer som behöver kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap och krig. För att säkerställa tillgången till personal vid en större nationell kris krigsplacerades alla tillsvidareanställda hos Norrtälje kommun på sin arbetsplats under 2023. Genom att vi krigsplacerat kommunens anställda har vi större kontroll på vilken personal vi disponerar under höjd beredskap eller krig, skriver Norrtälje kommun i pressmeddelandet.

ANNONS:

Några åtgärder som har genomförts eller ska genomföras:

  • kommunfullmäktige antog i december 2023 en ny plan för stärkt civil beredskap i kommunen
  • Det ekonomiska anslaget för civil beredskap har fördubblats
  • Mobila beredskapslager har införskaffats och byggs upp
  • Fortsatt utveckling av informations- och trygghetspunkter
  • Fortsatt arbetet för att hantering av elbortfall genom prioritering av elanvändare (Styrel) och reservkraft förmåga
  • Förtroendevalda och tjänstepersoner utbildar sig och övar för att bättre hantera olika samhällsstörningar
  • Stärkt fokus på cybersäkerhet
  • Ökat antal medarbetare som arbetar med säkerhet och beredskap i kommunorganisationen.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!

Ladda ner Allt om Norrtäljes mobilapp!