Norrtälje kommun satsar mer på seniorerna

publicerad 17 augusti 2022
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Norrtälje kommun har fått en seniorsamordnare och höjer därmed ambitionsnivån beträffande arbetet gentemot kommunens seniorer.

Den nya seniorsamordnaren heter Elisabeth Segerstedt och kommer att arbeta med att samordna aktiviteter och försöka bryta ensamhetstrenden bland äldre, enligt en artikel från Norrtälje kommuns hemsida. Den nya rollen som seniorsamordnare trädde i kraft från och med 1 augusti och kommer innebära att Elisabeth initialt inventerar behovet och på så sätt arbeta fram idéer som gynnar kommunens åldrande befolkning.

– Norrtälje är en stor kommun och därför behöver vi börja med att se vad som finns i kommunen just nu – vilka pensionärsorganisationer finns, var finns det träffpunkter och vem anordnar aktiviteter för de äldre, säger Elisabeth till Norrtälje kommun.

Fokus för seniorsamordnaren kommer ligga på att samarbeta med de organisationer som på något sätt redan arbetar för kommunens seniorer och skapa en plattform där alla aktiviteter kan samlas.

– Jag tänkte försöka starta upp sociala medier men även försöka nå ut på andra sätt då alla inte har sociala medier. Men jag tycker det är viktigt med en plattform där alla aktiviteter finns samlade på ett och samma ställe så det blir lätt att hitta, säger Seniorsamordnaren.

Ensamhet är ett stort problem bland många äldre. En av de aktiviteter som redan idag finns för kommunens äldre är seniorkollot på Marholmen. Ett första steg för Segerstedt blir att besöka de aktiviteter som redan finns idag.

– Seniorkollot är den första aktiviteten som jag besöker. Det är fantastiskt fint att se hur organisationer går ihop för att seniorerna ska komma ur sin ensamhet och få umgås och ha aktiviteter, avslutar Lisa.

FOTNOT: Norrtälje kommuns hemsida
FOTO: Norrtälje kommun

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!