Norrtälje kommun stärkte beredskapen med trygghetspunktsövning

publicerad 2 oktober 2023
- av Daniel Rämsell

NORRTÄLJE. Norrtälje kommun, i samarbete med Frivilliga Resursgruppen (FRG), genomförde en övning för att testa och förbättra beredskapen vid samhällsstörningar. Övningen, som ägde rum på Rimbo brandstation på lördagen, fokuserade på upprättandet och driften av en trygghetspunkt.

I tider av osäkerhet och oväntade händelser är det viktigt för kommuner att ha en plan för hur de ska hantera olika typer av samhällsstörningar. På lördagen övade man alltså på att stärka detta genom trygghetspunktsövningen.

En trygghetspunkt fungerar som en samlingsplats där invånare kan söka stöd och hjälp vid störningar som vatten-, el-, värme- eller telefoniavbrott. Beroende på situationens natur och varaktighet kan tjänsterna vid en trygghetspunkt variera.
Invånarna kan till exempel erbjudas information, dricksvatten, möjlighet att ladda telefoner, tillgång till uppvärmda lokaler, toaletter och tvättmöjligheter.

Frivilliga Resursgruppen Norrtälje (FRG) spelar en central roll i bemanningen av dessa trygghetspunkter. Under övningen på Rimbo brandstation simulerades ett scenario där Rimbo drabbades av ett omfattande elavbrott till följd av en höststorm. Trots det mestadels soliga vädret under övningsdagen, utmanades deltagarna av övningsfiguranter som krävde omedelbar information och stöd.

Ett av de viktigaste insikterna från övningen var betydelsen av tydlig kommunikation och tillgänglighet för att skapa en känsla av trygghet bland invånarna, särskilt när tillgången på information är begränsad. Dessutom framhävdes FRG:s roll som en ovärderlig resurs för kommunen vid hantering av samhällsstörningar.

– Med erfarenheterna från dagens övning är vi ännu bättre förberedda om något skulle hända, säger Helena Niwong, säkerhets- och beredskapsstrateg på Norrtälje kommun, i ett pressmeddelande.

Primära trygghetspunkter:

Norrtälje brandstation, Alestavägen 4, Norrtälje

Rimbo brandstation, Verkstadsvägen 7, Rimbo

Hallstaviks brandstation, Gottstavägen 24, Hallstavik

Blidö brandstation, Fagernäsvägen 1, Blidö

Älmsta brandstation, Videvägen 12, Väddö

Länna skola, Skolbacken 7, Bergshamra

FOTO: Norrtälje kommun

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!