Norrtälje – kommunen med flest enskilda avlopp i landet

publicerad 16 oktober 2021
- av Redaktionen

Norrtälje är den kommun som har flest enskilda avlopp i Sverige. De fastigheter som saknar en kommunal vatten- och avloppsanslutning har alltså i stället ett enskilt avlopp, och på sikt kommer de allra flesta få anmärkningar eller behöva bytas ut.  Här är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt avlopp uppfyller miljöbalkens krav.

Allt om Norrtälje träffar Jonas Norlin, VD för företaget Moderna Avlopp. Han berättar att 75% av de ca 40 000 enskilda avlopp som finns i Norrtälje kommun beräknas bli utdömda eller få anmärkningar som på ett eller annat sätt måste åtgärdas. Utöver det finns det tusentals fastigheter som ännu inte har inventerats.

– I Norrtälje har man inte inventerat ens i närheten av alla enskilda avlopp, men det inventeras uppskattningsvis ca 100 stycken per år. När ett avlopp blir helt utdömt så får  man vanligtvis 12–24 månader på sig att göra en åtgärd, beroende på vilken brist man har. Oftast är det gamla grejer som inte uppfyller dagens krav från myndigheten.

Löpande inventeringar görs av enskilda avlopp för att skydda dricksvattenbrunnar från orenat vatten. Jonas berättar att det bara finns ett vatten, och det är samma vatten som dinosaurierna drack. I dag är ca 2% av vattenmängden på jorden drickbart, vilket är ganska lite. Det är en av anledningen till att vi måste ta hand om det lilla dricksvattnet vi har och rena det på rätt sätt.

Jonas företag jobbar nästan uteslutande med den nya tidens enskilda avlopp – minireningsverk. Det är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp, så som toalett, bad, disk och vatten. Ett system som även går att sammankoppla med grannar eller andra fastigheter.  

Jonas berättar att det finns två olika skyddsnivåer i Sverige, normal och hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå är det alltid i anslutning till vattennära miljö, tex skärgård, sjöar, vattendrag. Sådan miljö där man vill undvika att ha ut fosfor i vattnet. Normal skyddsnivå är det oftast på landsbygd med längre avstånd till vatten. I områden och på platser där det är hög skyddsnivå så är det just minireningsverk och sluten tank som uppfyller kraven som myndigheterna ställer.

– Vår verksamhet säljer och installerar till 95% minireningsverk idag och kraven från myndigheterna kommer bara öka.

Den moderna tidens avlopp är en miljövänlig lösning som uppfyller de reningskrav som ställs. Minireningsverk både uppfyller och renar enligt kraven. Kostnaden för att installera ett minireningsverk sträcker sig mellan ca 150–200 000 kronor för ett hushåll, beroende på de enskilda fallets olika omständigheter. Kommunens handläggningstid tar längst tid, vanligtvis 8–16 veckor men utöver det tar en installation i genomsnitt tre till fem dagar.

Det man kanske inte vet är att ungefär 30% av hushållets vattenförbrukning går till toalettspolning och att vi faktiskt använder rent vatten till det.
– Det nya som vi jobbar med just nu är att implementera ett regnvattensystem, dvs en tank för omhändertagande av just regnvatten. Då kopplar man stuprören från husen till en tank som man gräver ner på sidan om sitt avlopp. Då kan man samla upp regnvatten för att kunna vattna i trädgården, men också för att kunna leda till huset och använda till toalettspolning. Det är otroligt viktigt att ta hand om sitt regnvatten, avslutar Jonas.
Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!