Norrtälje Vatten och Avfall lanserar smarta vattenmätare för ökad effektivitet och säkerhet

publicerad 20 juni 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Norrtälje Vatten och Avfall AB planerar att i höst börja byta ut gamla vattenmätare till nya smarta enheter i Norrtälje stad. De smarta mätarna kommer att erbjuda automatisk avläsning, läckagedetektering och frysvarning, vilket gör det både tryggare och enklare för fastighetsägare

I ett försök att effektivisera vattenanvändningen och förbättra säkerheten för fastighetsägare, meddelade Norrtälje Vatten och Avfall i ett pressmeddelande att de kommer att lansera smarta vattenmätare i Norrtälje stad. Enligt pressmeddelandet kommer de nya mätarna att kunna läsas av automatiskt, detektera potentiella vattenläckor och varna för risker med frysskador.

VA-chef Per Hellström beskriver fördelarna med det nya systemet:

– När det nya systemet är helt implementerat kommer mätare att
fjärravläsas och fastighetsägare slipper skicka in mätarställningar
manuellt. Vi kommer också att få större möjlighet att hitta vattenläckor,
säger VA-chef Per Hellström, i pressmeddelandet.

Det nya systemet kommer inte bara att öka effektiviteten, utan också främja en högre grad av säkerhet för kunder.

– Vi kan enklare och snabbare hitta stora fel i det allmänna VA-nätet. Vi
kommer dock inte att ha personal som dagligen sitter och analyserar
och informerar enskilda fastighetsägare om avvikelser, säger Per
Hellström.

Pilotprojektet, som involverar omkring hundra fastighetsägare, är första steget i planen att implementera de nya mätarna över hela staden. Fastighetsägare i Hallstavik har redan sett delar av denna teknik i bruk.

Norrtälje Vatten och Avfall AB är i dialog med andra kommuner och företag som har infört smarta vattenmätare för att förstå hur det nya systemet bäst kan implementeras. Nya mätare ingår i VA-taxan och kommer att installeras utan extra kostnad, förutsatt att det finns en godkänd mätarplats. Dock fortsätter fastighetsägares ansvar att förhindra läckor och frysskador.

FOTO: Norrtälje kommun

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!