Nytt beslut om skyddsjakt på ett lodjur i Norrtälje kommun

publicerad 12 mars 2024
- av Daniel Rämsell
Länsstyrelsen Stockholm har beviljat skyddsjakt på ett lodjur efter flera angrepp på mufflonfår i Norrtälje kommun. FOTO: Privat. Fotot har inget med föreliggande ärende att göra.

Länsstyrelsen Stockholm har beviljat skyddsjakt på ett lodjur efter flera angrepp på mufflonfår i Norrtälje kommun.

Det är efter flera rapporter om angrepp på mufflonfår i Norrtälje kommun som Länsstyrelsen Stockholm har beslutat om skyddsjakt på ett lodjur. Beslutet gäller från och med den 12 mars till och med 12 april 2024. Det berörda lodjuret skall ha attackerat får vid minst fyra tillfällen, enligt uppgifter från Länsstyrelsen.

Beslutet följer en tidigare skyddsjaktsåtgärd som Länsstyrelsen tog beslut om i mitten av februari, riktad mot ett  lodjur som angripit får i ett område med stor fårbesättningar. Det tidigare beslutet har inte resulterat i någon fälld individ. Det framgår inte om det rör sig om samma individ som tidigare eller om det är ett nytt lodjur.

– Att upprepade angrepp skett under kort tid och att lodjuret fortsatt orsaka skada trots förebyggande åtgärder motiverar skyddsjakt, säger Sara Sundin, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm, i ett pressmeddelande.

Beslutet om skyddsjakt har fattats med beaktande av lodjurets bevarandestatus, där man kommit fram till att åtgärden inte kommer att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten.

Det specifika lodjurets agerande anses emellertid utgöra ett omedelbart hot mot mufflonfåren i det berörda området, och åtgärden ses som en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att skydda de utsatta djuren.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!