Nytt kvarter i Norrtälje hamn – så kommer kommer det se ut

publicerad 26 januari 2023
- av Redaktionen
Annons:

NORRTÄLJE. Nästa markanvisning för Norrtälje Hamn är nästan klar och det kommer att bli livsmedelsbutik, butikslokaler och parkeringsgarage under mark. – Det kommer bli perfekt för Norrtälje Hamn att få en centralt placerad livsmedelsbutik och även andra servicefunktioner. Det är precis vad området behöver för att vi ska kunna skapa en levande stadsdel, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun, i ett pressmeddelande.

När kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om inriktningen för den tredje etappen i Norrtälje hamn för två år sedan var en stadsdelsnära livsmedelsbutik och fler parkeringar viktiga. AF Gruppen och Prevelop som ska bygga hotell, bostäder och pirbyggnad i hamnen har nu lämnat ett anbud på att bygga butikslokaler i bottenplan och parkeringsgarage under mark i kvarter 13. I förslaget finns en livsmedelsbutik och ytterligare verksamhetslokaler för till exempel apotek och bageri. Dessutom blir det två plan med parkeringar med cirka 160 parkeringsplatser under butikslokalerna, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Det kommer bli perfekt för Norrtälje Hamn att få en centralt placerad livsmedelsbutik och även andra servicefunktioner. Det är precis vad området behöver för att vi ska kunna skapa en levande stadsdel, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun.

Den kommande markanvisningen för kvarter 13 kommer att delas upp i två delar: en kommersiell del och en bostadsdel. AF Gruppen och Prevelop har lämnat ett bud på den kommersiella delen i en affär som är värd drygt tio miljoner kronor för kommunen. Dessutom kommer det att tillkomma 7,8 miljoner kronor för gatorna som kommunen kommer att bygga. Förslaget är nu att direkt tilldela den kommersiella delen till AF Gruppen. Beslutet tas av kommunfullmäktige.

– Jag är väldigt nöjd med att vi ser ut att få in både fler parkeringar och butikslokaler i Norrtälje hamn, och det kommer bli samordningsvinster genom att samma aktör som bygger hotellet även bygger de här delarna. Dessutom blir det en bra affär för kommunen, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Parkeringsgaraget som kommer ligga under livsmedelsbutiken kommer att erbjuda parkering för bostadsdelen i kvarteret, inklusive mobilitetsfunktioner och parkering för personal och kunder i butikerna. Dessutom kommer parkeringsplatserna att kunna användas av det blivande hotellet och av allmänheten för besök i området, till exempel det kommande badet och andra aktiviteter och evenemang

– Vi är tacksamma för förtroendet och ser positivt på att vi nu får möjligheten att komplettera vårt tidigare erbjudande med ett gediget serviceutbud och mobilitetslösningar, som stärker kvartersmiljön och skapar förutsättningar för aktiviteter året om, säger Adam Hantash, regionchef i AF Projektutveckling.

Ovanpå de kommersiella lokalerna kommer det att byggas bostäder på upp till fem våningar. Norrtälje kommun kommer att tilldela bostadsdelen i en öppen markanvisningstävling, som startar under våren 2023. Fastigheten förväntas kunna innehålla drygt hundra bostadslägenheter i olika storlekar.

Vad innebär markanvisning och direktanvisning?

En markanvisning innebär att exploatören får en exklusiv rätt att få pröva sitt förslag i en detaljplaneprocess och rätt att senare få köpa kommunens mark i ett visst område enligt överenskomna villkor. Själva markaffären sker vid ett senare skede genom ett marköverlåtelseavtal. I Norrtälje Hamn sker marköverlåtelsen samtidigt med eller efter att en detaljplan antas för kvarteren. Arbetet med detaljplan påbörjas strax efter att avtalet om markanvisning är beslutat.

En direktanvisning är en markanvisning utan konkerrensutsättning. I detta fall har kommunen säkerställt att priset är marknadsmässigt genom en oberoende värdering. 

Källa: Norrtälje kommun
FOTO: Norrtälje kommun

 

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!