Ökad passagerartrafik på Finnlines Kapellskärs-rutt

publicerad 15 november 2023
- av Redaktionen

Under de första två månaderna av Finnlines nya ropax-fartyg Finnsirius drift har en markant ökning av passagerare noterats på rutten mellan Kapellskär, Långnäs och Nådendal. Fartyget, som är en del av Finnlines Superstarklass, lanserades den 15 september och har redan visat på en 60 procents ökning i passagerarantal jämfört med samma period föregående år.

Detta innebär en betydande tillväxt, särskilt från Åland, där antalet resenärer till både Sverige och Fastlandsfinland har ökat avsevärt. Rederiets expansionstakt stämmer väl överens med Finnlines strategi att förbättra tjänster på denna rutt. Den uppgraderade servicen inriktar sig på både frakt- och passagerarbehov.

Marco Palmu, Finnlines passagerartrafikdirektör, uttrycker sin tillfredsställelse med den positiva utvecklingen.

Lokal annonsör

– Jag är mycket nöjd med passagerarutvecklingen på vår rutt som förbinder Sverige, Åland och Finland, särskilt med siffrorna för Åland, där vi strävar efter att leverera pålitliga och bekväma transportlösningar. Vi vill också vara en stark partner för den åländska besöksnäringen, säger Palmu.

För passagerarna erbjuder Finnsirius en resupplevelse med sju olika barer och restauranger, ett spa och en taxfreebutik. Palmu betonar fartygets nya standard för passagerarservice på rutten och Finnlines fortsatta fokus på pålitlighet, flexibilitet och avkoppling under resan.

Finnsirius och dess systerfartyg är en bärande del av Finnlines 500 miljoner euro (5 722 780 000 SEK) stora investeringsprogram och kommer att fortsätta betjäna rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal, med det andra fartyget som beräknas tas i drift i början av 2024.

Lokal annonsör