Ökning av sjö- och flygräddningsinsatser under 2023

publicerad 10 februari 2024
- av Daniel Rämsell
En av Sjöfartsverkets lotsbåtar tillsammans med Sjöräddningssällskapets räddningsbåt i en gemensam övning utanför Kapellskär i höstas. Sjöräddningssällskapet är en av Sjöfartsverkets främsta samverkansaktörer. Fotograf/Källa: Björn Alverfeldt/Sjöfartsverket

Sjöfartsverket rapporterar en ökning av både sjö- och flygräddningsinsatser under det gångna året, med fritidsbåtar som den främsta orsaken till de förstärkta insatserna till sjöss.

Under det senaste året har Sjöfartsverket noterat en ökning i antalet sjöräddningsärenden, där siffrorna steg till 1 017, vilket representerar en ökning med över fem procent jämfört med år 2022. Fritidsbåtar stod i centrum. för uppgången, med en ökning på åtta procent.

– Den största delen av våra sjöräddningsärenden rörde likt tidigare år fritidsbåtar. Larmorsakerna har varierat men det handlar framför allt om maskin- och propellerhaverier och grundstötningar, men också hårt väder, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning, i ett pressmeddelande.

Antalet ärenden med räddningshelikoptrar minskade dock från 499 under 2022 till 467 i fjol.

Inom frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet, som samarbetar med Sjöfartsverket, ser man en liknande trend för 2023.

– Det är små skillnader i antalet utryckningar, både vad det gäller förebyggande utryckningar och de insatser av mer brådskande karaktär. Men att skaffa sig kunskap om sjösäkerhet och även ha möjlighet att kunna larma minskar alltid riskerna för att hamna i sjönöd, säger Adam Goll Rasmussen, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet, i pressmeddelandet.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!