Överförmyndaren är tillbaka i kommunen

publicerad 30 januari 2023
- av Redaktionen

KOMMUNEN. Överförmyndarverksamheten i Norrtälje kommun återuppstod den 1 januari 2023. Dit kan man vända sig om man behöver hjälp med myndighetskontakter, ekonomisk hantering eller stödansökningar. De fungerar även som tillsyn för godmän och förvaltare i kommunen.

Man kan ansöka om en god man hos överförmyndarenheten vid svårigheter att ta hand om sin ekonomi eller rättsliga intressen på grund av till exempel psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Överförmyndarenheten är tillbaka i Norrtälje kommun sedan januari 2023 efter en tid i Täby.

Överförmyndarenheten är ett stöd

Efter att ha fått in en ansökan gör överförmyndarenheten en utredning och om man tilldelas en god man utser myndigheten en sådan.

Överförmyndarenheten fungerar sedan som ett stöd åt de gode männen i deras uppdrag. De ordnar bland annat utbildningar i vilket ansvar och skyldigheter man har som god man åt någon. I och med att överförmyndaren finns i kommunen kan dessa utbildningar nu arrangeras lokalt, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– För de gode männen är det en stor fördel att vi numera finns i kommunen och vi upplever att de vi pratar med är väldigt tacksamma över att vi kommit hit, säger Maria Fröling, handläggare på överförmyndarenheten i Norrtälje, i pressmeddelandet.

Nystartad verksamhet med erfarna medarbetare

Maria, liksom alla medarbetare på enheten, började arbeta här i samband med att verksamheten startades upp i Norrtälje. Hon och hennes kollega Leena Virtanen har tidigare arbetat med överförmyndarfrågor i andra kommuner runtom i Stockholm. Enhetens verksamhetsansvarige, Johan Graflind, är ny i sin roll på överförmyndarenheten och har tidigare arbetat på Lantmäteriet här i Norrtälje.

– Just nu är det största fokuset att sätta oss in i de cirka tusen ärenden som flyttats hit från Täby och att få i gång alla processer här i Norrtälje. Allt kommer mer och mer på plats för varje dag som går, säger Johan, i pressmeddelandet.

Överförmyndarenheten är en tillsynsmyndighet som sedan 1 januari är belägen i Norrtälje kommuns lokaler “Ankaret”. Gruppen anser att det är mer lämpligt att verksamheten finns lokalt där behoven finns.

– För den som har en god man är det jätteviktigt att känna trygghet och jag tror att tryggheten ökar med vetskapen om att vi som tillsynsmyndighet finns på plats i kommunen och är tillgängliga både för dem och för deras gode män, fortsätter Johan.

Överförmyndarenheten utreder inte bara behovet och utser en god man, utan är också ansvariga för att granska att gode män fullgör sitt uppdrag på rätt sätt.

– Huvudmannen, alltså den som har en god man, är i en utsatt situation där den överlämnat ansvaret för sin ekonomi och sina rättigheter till en annan person. Vi finns för att se till att de kan lita på sin gode man så att både huvudmannen och dennes anhöriga kan känna sig trygga, berättar Maria.

Överförmyndarenheten existerar också för att skydda minderåriga med stora tillgångar, genom exempelvis arv, så att dessa inte används på ett sätt som inte ligger i barnets bästa intresse. De är också ansvariga för att se till att ensamkommande barn får det stöd de har rätt till.

God man – ett viktigt uppdrag

Efterfrågan och tillgången på lämpliga gode män varierar över tid och överförmyndarenheten är alltid öppen för ansökningar om att bli god man. Man kan antingen bli god man för en närstående eller ställa sig tillgänglig för att bli god man för den som behöver det.

– Om vi bedömer att en person verkar lämplig får den komma hit på intervju. Om man är lämplig hänger mycket på personlighet, att man kan sköta sin egen ekonomi och vet var man ska vända sig i olika myndighetsfrågor till exempel, så den gode mannen är ett bra stöd för den som behöver det. Om personen man är god man till behöver hjälp i hemmet ska man inte hjälpa den att diska, men man ska veta var man ska vända sig för att ordna hemtjänst eller andra insatser som personen har rätt till, förklarar Maria.

– Som god man gör man en samhällsinsats och bidrar till att göra skillnad i en persons liv. Att vi finns i komm

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!